Søkere til læreplass og godkjente kontrakter 2017

6 av 10 søkere fått godkjent lærekontrakt, viser tall per 1. oktober 2017. Det er en liten økning fra i fjor.

 Et excelark med alle tallene finner du nederst på siden. Dette er den første publiseringen av statistikk for formidling av læreplasser i 2017. 

Tall fra tidligere år finner du også nederst på siden.

Nøkkeltall

  • 26 500 søkere
  • 16 400 godkjente lærekontrakter
  • 1 600 flere lærekontrakter enn på samme tidspunkt i fjor
  • 62 prosent har fått godkjent lærekontrakt, det er litt høyere enn i 2016

Søkere per 1. oktober 2017

Per 1. oktober er det 26 534 søkere til læreplass. Det er 953 flere enn på samme tid i fjor. Fra i fjor har det vært størst økning i bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag, med henholdsvis 346 og 252 flere søkere. Det har vært størst nedgang i teknikk og industriell produksjon med 93 færre søkere.

Det har vært størst økning i antall søkere fra Oslo. Det har vært størst nedgang i antall søkere fra Nord-Trøndelag og Telemark.

Teknikk og industriell produksjon er fortsatt det mest populære utdanningsprogrammet, etterfulgt av helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Det er under 140 søkere til læreplass innen medier og kommunikasjon

Lærekontrakter

16 400 lærekontrakter har blitt godkjent

På landsbasis har 16 370 lærekontrakter blitt godkjent og startet mellom 1. januar 2017 og 1. oktober 2017. For personer med ungdomsrett er det godkjent 11 712 lærekontrakter. Inkludert i disse antallene finner vi både personer som har søkt læreplass gjennom VIGO-systemet og de som har skaffet læreplass på egenhånd uten å søke. Disse tallene inkluderer også de som har skoleplass som førsteønske.

62 prosent av søkerne har fått godkjent lærekontrakt

Av de 26 534 søkerne til læreplass har 16 370 fått godkjent lærekontrakt per 1. oktober. 14 532 har fått lærekontrakt tilsvarende primærønsket sitt, mens 1 838 har fått læreplass i et annet lærefag enn førsteønsket.

Størst andel søkere har fått godkjent lærekontrakt i Rogaland

Det er stor forskjell mellom fylkene i andel godkjente lærekontrakter. I Rogaland har 73 prosent av søkerne godkjent lærekontrakt, mens 47 prosent har fått godkjent lærekontrakt i Telemark.

Tabell 1: Antall søkere og godkjente lærekontrakter per 1. oktober.

Fylkesvis inndeling av antall søkere og godkjente lærekontrakter per 1. oktober.

Størst andel søkere har fått godkjent læreplass i bygg- og anleggsteknikk

Det er også stor forskjell mellom utdanningsprogrammene i andel godkjente lærekontrakter. I bygg- og anleggsteknikk har 72 prosent av søkerne fått godkjent lærekontrakt, mens i medier og kommunikasjon har 43 prosent fått lærekontrakt.

Det er svært store forskjeller mellom fylkene innenfor de ulike utdanningsprogrammene. 

Hvordan har utviklingen vært sammenlignet med tidligere?

10 400 lærekontrakter ble godkjent per 1. september

Per 1. september var det inngått 10 422 lærekontrakter totalt i landet. Det er cirka 1 400 flere enn i fjor. Flest lærekontrakter ble tegnet i Hordaland. 1 250 lærekontrakter ble godkjent her per 1. september. 

Flere har fått godkjent lærekontrakt enn tidligere

På landsbasis har det vært en økning i kontrakter per 1. oktober fra 2016 til 2017, med en økning på 1600 lærekontrakter. Fra 2015 til 2016 var det en nedgang i antall lærekontrakter. 

Figur 1: Antall lærekontrakter i hele landet høsten 2015, 2016 og 2017.

Antall lærekontrakter i hele landet høsten 2015, 2016 og 2017.

Størst økning i bygg- og anleggsteknikk

Fra oktober 2016 til 2017 har det vært en økning i antall godkjente lærekontrakter på alle utdanningsprogrammer, med unntak av design og håndverk som har hatt en liten nedgang. Størst økning har det vært i bygg- og anleggsteknikk med nesten 500 flere kontrakter i 2017. Det var størst prosentvis økning i naturbruk.

Flest lærlinger i privat sektor

72 prosent av de godkjente lærekontraktene er tegnet i privat sektor. Denne prosentandelen varierer fra 61 i Aust-Agder til 80 i Troms. 22 prosent av kontraktene har blitt tegnet i kommunal/fylkeskommunal sektor, 6 prosent i statlig sektor og 1 prosent har ukjent sektortilhørighet. Innenfor alle sektorene er det relativt store variasjoner mellom fylkene.

Forskjellene i sektorfordelingen av godkjente lærekontrakter er imidlertid betydelig større mellom utdanningsprogrammene. 95 prosent eller mer av kontraktene innenfor design og håndverk og bygg- og anleggsteknikk er tegnet i privat sektor, mens det gjelder bare 9 prosent av kontraktene i helse- og oppvekstfag. De fleste kontraktene i dette utdanningsprogrammet inngås i kommunal sektor. 

Andre kontraktstyper

En del får andre typer kontrakter

Per 1. oktober hadde 743 personer inngått opplæringskontrakter. Dette er en kontrakt som tegnes mellom en lærekandidat og en bedrift eller et opplæringskontor. Lærekandidatens mål er et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn et fag- eller svennebrev.

Det er også blitt opprettet klasser for fagopplæring i skole. Foreløpig har 437 søkere fått tilbud om en slik plass. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke har fått læreplass. Disse elevene får opplæring i faget ved skolen i stedet for i bedrift. Målet er allikevel fag- eller svennebrev.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!