Søkertall til videregående 2018-19

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helse- og oppvekstfag. 

Du finner alle søkertallene fordelt på både fag og fylke på udir.no/statistikk

 207 000 elever søker videregående opplæring i offentlige skoler i år. Dette er 1500 færre enn i fjor. Hele nedgangen skjer i Vg2 og skyldes nedgangen i antall elever på Vg1 i fjor.

Studiespesialisering er størst

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn. Samtidig er det dette utdanningsprogrammet som har størst nedgang i antall søkere. I Vg3 er påbygging til generell studiekompetanse det utdanningsprogrammet som skiller seg ut med flest søkere etter studiespesialisering.

På Vg1 og Vg2 er helse- og oppvekstfag det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere og er også det utdanningsprogrammet med størst absolutt økning i søkertall med 1300 flere søkere enn i 2017. Dette tilsvarer en økning på 5 prosent. Den største prosentvise veksten i søking er på naturbruk, med en økning på 6 prosent. Dette tilsvarer 300 elever.

Helse og oppvekstfag er for første gang det utdanningsprogrammet som har flest søkere til læreplass med 4 300 søkere. Dette skjer etter en økning på 400, samtidig som det har vært en nedgang på 400 søkere til læreplass i teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsprogrammene kunst, design og arkitektur og studieforberedende medier og kommunikasjon har søkere til Vg3 for første gang. 

Helse- og oppvekstfag øker mest 

Flere søker yrkesfag og færre søker studieforberedende på Vg1 sammenlignet med i fjor. På yrkesfag er det en økning på 1200, mens det på studieforberedende er en nedgang på 900. Denne endringen gjør at det nå er omtrent like mange søkere til yrkesfag og studieforberedende på Vg1.

Økningen i søking til helse- og oppvekstfag fortsetter, og det er 600 flere elever som har søkt seg til utdanningsprogrammet på Vg1 enn i 2017. Dette tilsvarer en økning på 6 prosent. Det er også en økning i søking til bygg- og anleggsteknikk. Snaue 300 flere søkere tilsvarer en økning på 7 prosent og resulterer i det høyeste antallet siden 2008.

Medier og kommunikasjon har størst prosentvis nedgang på Vg1. Snaue 300 færre søkere tilsvarer en nedgang på 11 prosent. Det er 400 færre søkere til studiespesialisering på Vg1 i 2018 enn i 2017.

Tabell over antall søkere til yrkesfag, fra 2007 til 2018

Flere søkere til læreplass

20 000 elever har søkt om læreplass. Dette er en økning på 150 søkere sammenlignet med 2017.

Andelen søkere til læreplass av det totale søkertallet er 10 prosent. Denne andelen ligger mellom 10 og 12 i alle fylkene unntatt to. Oslo og Akershus har henholdsvis 5 og 6 prosent søkere til lærefag.

Med 4300 søkere, er helse- og oppvekstfag for første gang det utdanningsprogrammet flest søker læreplass i. Deretter følger teknikk og industriell produksjonog elektrofag med henholdsvis 3900 og 3600 søkere. Helse- og oppvekstfag har både størst prosentvis og absolutt økning i søkere til læreplass. Størst nedgang i søkere til læreplass har det vært innenfor teknikk og industriell produksjon og restaurant- og matfag.

Store kjønnsforskjeller i søkingen

Som før, er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. De tradisjonelt mannsdominerte programmene fortsetter å være dette. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Kjønnsforskjellen har holdt seg stabil over tid. Det er størst overvekt av jenter som søker design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Her har imidlertid andelen gutter økt betydelig de siste ti årene. Fra 2008 til 2018 har andelen av søkerne til Vg1 helse- og oppvekstfag som er gutter økt fra 11 til 22 prosent. I design og håndverk har økningen vært fra 9 til 27 prosent, men store deler av økningen skyldes innføringen av medieproduksjon i 2016.

Færre søker påbygg etter Vg2

Det er 12 000 søkere til påbygging til generell studiekompetanse i 2018. Siden i fjor, har det vært en nedgang på 750 søkere. Søkere til påbygg kan deles i to grupper: de som søker etter Vg2 og de som søker etter yrkeskompetanse. De siste årene har det vært en tendens til at antall søkere etter Vg2 går ned, mens søkertallet etter yrkeskompetanse øker. Dette fortsetter i år.

Antall søkere til påbygg etter vg2 og etter yrkeskompetanse

Om statistikken

  • Statistikken er en oversikt over elevenes førsteønske per 1. mars 2018, og inneholder kun tall for offentlige videregående skoler. 
  • Det er mulig å søke inntak ved flere fylker, men i denne oversikten vil hver søker kun knyttes til ett fylke. Derfor vil det være noen forskjeller mellom våre tall og fylkenes egne søkertall. 

Søkere til videregående opplæring 2017-18

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!