Førsteinntak til videregående opplæring 2018-19

Årets tall viser at stadig flere velger yrkesfag, og særlig helse- og oppvekstfag. Mer enn 9 av 10 har fått tilbud om skoleplass.

Alle tallene

Tabellene viser fordeling av søkere og tildeling av plasser etter fylke, utdanningsprogram, programområde/lærefag, alder, kjønn og rett.

Mer enn 9 av 10 har fått tilbud om skoleplass

Av i alt 190 698 søkere til skoleplass har 92 prosent fått tilbud om plass etter at alle fylkeskommuner har gjennomført sitt førsteinntak. 85 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske. Dette er litt mindre enn i fjor. For søkere med ungdomsrett har 96 prosent fått tilbud, og 89 prosent har blitt tilbudt sitt førsteønske. 

Stor økning for helse- og oppvekstfag

Studiespesialisering er det desidert største utdanningsprogrammet, mens helse- og oppvekstfag har nest flest søkere. Deretter følger idrettsfag og påbygging med omtrent like mange søkere.

Søking til skoleplass og tilbud 2017 og 2018 fordelt på utdanningsprogram

*Inkluderer også søkere til læreplass som har fått tilbud om skoleplass

Det er 1600 færre søkere til skoleplass i 2018 enn i 2017. Bak denne summen skjuler det seg relativt store forskjeller mellom utdanningsprogrammene. Helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og naturbruk har størst økning med henholdsvis 850, 350 og 250 flere søkere. Størst tilbakegang har studiespesialisering og påbygging med henholdsvis 2400 og 700 færre søkere. Det er også stor nedgang i medier og kommunikasjon (yrkesfag), men dette skyldes utfasingen av faget.

Ved førsteinntaket har 1900 færre søkere fått tilbud om skoleplass enn ved tilsvarende tidspunkt i fjor. Helse- og oppvekstfag har størst økning, mens studiespesialisering har størst nedgang i antall.

Flere søker yrkesfag på Vg1

Det er 1000 flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende på Vg1. Yrkesfag utgjør med det 51 prosent av søkerne. Helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon har alle markant økning i antall søkere fra i fjor, mens studiespesialisering og medier og kommunikasjon har færre søkere.

Helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon har også alle markant økning i antall som har fått tilbud om skoleplass fra i fjor, mens studiespesialisering, medier og kommunikasjon og idrettsfag har en nedgang i antall tilbud. Andelen søkere som har fått tilbud på yrkesfag er 50 prosent av det totale antallet søkere som har fått tilbud om skoleplass.

Det er stor forskjell mellom utdanningsprogrammene i hvor stor andel som kommer inn på førstevalget sitt. Til Vg1 varierer det fra 67 prosent i elektrofag til 90 prosent i studiespesialisering.

Store kjønnsforskjeller i søkingen

Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Kjønnsforskjellen har holdt seg stabil over tid. Det er størst overvekt av jenter som søker design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Her har imidlertid andelen gutter økt betydelig de siste ti årene. Fra 2009 til 2018 har andelen av søkerne til Vg1 helse- og oppvekstfag som er gutter, økt fra 13 til 22 prosent. I design og håndverk har økningen vært fra 10 til 27 prosent, men store deler av økningen skyldes innføringen av medieproduksjon som en del av design og håndverk i 2016.

Om statistikken

  • Tallene er basert på førsteinntaket, som alle fylkeskommunene har gjennomført innen 15. juli.
  • Det er bare søknader til offentlige skoler som er med i vår statistikk.
  • Forskjeller mellom våre tall og fylkenes egne tall kan skyldes at det er mulig å søke inntak ved flere fylker.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!