Førsteinntak til videregående opplæring 2017-2018

Alle tallene

Tabellene viser fordeling av søkere og tildeling av plasser etter fylke, utdanningsprogram, programområde/lærefag, alder, kjønn og rett.

Ni av ti har fått tilbud

Av i alt 192 302 søkere til skoleplass har vel 9 av 10 fått tilbud om plass. For søkere med ungdomsrett har 96 prosent fått tilbud. Dette er omtrent det samme som i fjor. Av alle søkere har 86 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske. Dette er litt mer enn i fjor. Det er 1800 færre søkere til skoleplass i 2017 enn i 2016.

De fleste får førsteønsket sitt på Vg1

Totalt er det 82 prosent av søkerne til Vg1 som har fått tilbud om førsteønsket. 91 prosent av søkerne til Vg1 studiespesialisering får oppfylt førsteønsket sitt, mens kun 69 prosent av søkere til elektrofag får det samme.

Det er en økning i andelen elever som søker yrkesfag på Vg1. 49 prosent av elevene søker yrkesfag. Forskjellen i antall søkere til studieforberedende utdanningsprogrammer og yrkesfaglige utdanningsprogrammer er halvert.

10 500 på venteliste

Omtrent 15 500 søkere til skoleplass står foreløpig uten tilbud om plass til videregående opplæring det kommende skoleåret. 3 500 av disse er av ulike grunner blitt avvist, mens 10 500 søkere står på venteliste.

Helse- og oppvekstfag fortsetter å øke

Helse- og oppvekstfag er det studieprogrammet med størst økning, både i antall elever og tilbud om skoleplass. flest søkere. Det er 700 flere søkere enn i fjor og over 800 flere har fått tilbud om skoleplass.

Studiespesialisering og teknikk og industriell produksjon har henholdsvis 2300 og 800 færre søkere i år enn i fjor.

Søkere og tilbud 2016 og 2017 fordelt på utdanningsprogram

 

Antall søkere til skoleplass

Antall tilbudt skoleplass

Utdanningsprogram 2016 2017 Endring 2016 2017 Endring
Bygg/anleggsteknikk 8 397 8 662 265 7 750 7 925 175
Design/håndverksfag 4 088 4 084 -4 3 939 3 849 -90
Elektrofag 12 669 12 179 -490 10 160 9 962 -198
Helse- og oppvekstfag 19 968 20 662 694 17 063 17 869 806
Idrettsfag 13 219 13 322 103 11 989 12 402 413
Kunst/design/arkitektur 1 259 2 258 999 1 173 2 146 973
Musikk/dans/drama 6 531 6 654 123 5 906 6 016 110
Medier/kommunikasjon (ny) 3 050 4 981 1 931 2 839 4 975 2 136
Medier/kommunikasjon(gammel) 4 496 1 804 -2 692 4 414 1 819 -2 595
Naturbruk 3 706 4 070 364 3 461 3 728 267
Påbygging 12 994 13 485 491 10 083 10 467 384
Restaurant/matfag 3 777 3 401 -376 3 836 3 484 -352
Service/samferdsel 8 329 8 286 -43 7 459 7 547 88
Studiespesialisering 80 027 77 683 -2 344 77 175 74 884 -2 291
Teknikk/industriell produksjon 11 562 10 771 -791 11 425 10 487 -938
I alt 194 072 192 302 -1 770 178 672 177 560 -1 112

Flere søkere til læreplass

Det er en økning i antall søkere til læreplass fra i fjor til i år. Helse- og oppvekstfag har størst økning med 220 flere søkere. Teknikk og industriell produksjon har størst nedgang med 160 færre søkere.

 

Om statistikken

  • Tallene er basert på førsteinntaket, som alle fylkeskommunene har gjennomført innen 15. juli.
  • Det er bare søknader til offentlige skoler som er med i vår statistikk.
  • Forskjeller mellom våre tall og fylkenes egne tall kan skyldes at det er mulig å søke inntak ved flere fylker.


Eldre inntakstall

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!