Overganger i videregående opplæring 2020

De siste årene har andelen elever som går fra Vg2 til Vg3 eller lære økt hvert år. Økningen har hovedsakelig skjedd innen yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Hovedfunn

 • Andelen elever som går direkte fra et nivå til neste, er betydelig høyere på studieforberedende enn på yrkesfag. Det gjelder særlig overgangen fra Vg2 til Vg3.
 • Det er en økning i andel elever som går over til læreplass etter yrkesfaglig Vg2 fra 2018 til 2019
 • Andelen med direkte overgang fra Vg1 til Vg2 er stabil.

Flere tall om overganger i videregående opplæring

Etter mange år med økning, har andelen elever som går fra Vg1 til et høyere trinn stabilisert seg, og er i 2019 på 87,5 prosent.  På studieforberedende utdanningsprogrammer har 91,2 prosent av elevene progresjon fra Vg1 høsten 2019. På yrkesfag er andelen 83,0 prosent.

Andelen elever som går fra Vg2 til Vg3 eller lære økt de siste årene. Økningen har hovedsakelig skjedd innen yrkesfaglige utdanningsprogrammer. På studieforberedende utdanningsprogrammer var det 95,7 prosent av elevene som hadde progresjon fra Vg2 høsten 2019. På yrkesfag var den samme andelen 76,2 prosent. På Vg2 har det totalt sett vært en  liten økning i andelen elever med progresjon det siste året, fra 86,4 til 86,8 prosent. På studieforberedende er det ingen endring,  mens det for yrkesfag er en økning på 1,2 prosentpoeng.

 

 

Flere går direkte fra Vg2 til læreplass

Den vanligste overgangen for elever på yrkesfaglig Vg2 er til læreplass. De siste årene har andelen elever som går fra Vg2 til læreplass økt vesentlig. Nesten 46 prosent av elevene får opplæring i bedrift året etter Vg2 yrkesfag. Det er en økning på over 12 prosentpoeng siden 2013. Samtidig ser vi en klar nedgang i andelen elever som er ute av videregående opplæring, med en nedgang på over fem prosentpoeng fra 2013 til 2019.

 

Jentene har bedre progresjon enn guttene fra Vg2

På Vg2 har jenter høyere andel med progresjon enn gutter. Forskjellen har minket de siste årene, men er likevel på over fire prosentpoeng i 2019.

Tidligere hadde gutter en bedre progresjone fra Vg1 enn jenter, men denne forskjellen har minket de siste årene og er i 2019 nesten borte.

 

 

Best progresjon i Rogaland, men Finnmark har størst fremgang

På Vg1 har 6 fylker en økning i andelen elever med progresjon til et høyere trinn det siste året. Størst økning har Finnmark med en oppgang på 2,5 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Høyest andel med progresjon har Rogaland med 90 prosent, mens Finnmark har lavest progresjonsandel med 82 prosent.

På Vg2 har 11 fylker økt progresjon de siste året. Størst økning har Hordaland med en oppgang på 2,6 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Høyest andel med progresjon har Oslo med 90 prosent, mens Finnmark har lavest progresjonsandel med 74 prosent.

 

Best progresjon på idrettsfag

På Vg1 har 5 utdanningsprogrammer en økning i andelen elever med progresjon til et høyere trinn det siste året. Størst økning har kunst, design og arkitektur med en oppgang på 2,7 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Høyest andel med progresjon har idrettsfag med 95 prosent, mens design og håndverk har lavest progresjonsandel med 72 prosent.

På Vg2 har 6 utdanningsprogrammer økt progresjon de siste året. Størst økning har teknikk og industriell produksjon med en økning på 3,3 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Høyest andel med progresjon har idrettsfag med 97 prosent, mens design og håndverk har lavest progresjonsandel med 65 prosent.

 

Om statistikken

Statistikken viser status for elever året etter at de var registrert i videregående opplæring. Status blir målt 1. oktober året etter at de gikk i Vg1 eller Vg2. Vi deler overganger i to hovedkategorier: progresjon og ikke progresjon. Progresjon innebærer at eleven har beveget seg til et høyere nivå i den videregående opplæringen, for eksempel fra Vg2 til læreplass. Ikke progresjon vil dermed bety at eleven ikke befinner seg på et høyere nivå skoleåret etter. Hver av de to hovedkategoriene har underkategorier som gir mer detaljert informasjon.

 

Progresjon:

 • Overgang til studieforberedende utdanningsprogram
 • Overgang til påbygg (kun for Vg2)
 • Overgang til opplæring i bedrift
 • Overgang til alternativt Vg3 i skole (kun for Vg2)
 • Overgang til yrkesfaglig utdanningsprogram

Ikke progresjon:

 • Repetisjon
 • Omvalg
 • Ute av videregående opplæring

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!