Karakterer i videregående opplæring

Her finner du statistikk over elevenes standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i videregående opplæring. 

Alle karakterer i Statistikkportalen

Statistikkportalen finner du standpunkt- og eksamenskarakterer i alle fag, for skoleåret 2015-16 og tidligere år. Du kan lage dine egne rapporter. 

Karakterer for privatister og voksne er ikke inkludert i tallene.

Hovedfunn i karakterstatistikken for fellesfagene skoleåret 2015-16

Små endringer i standpunkt og eksamenskarakterer 

 • Snittkarakterene til standpunkt og skriftlig eksamen i fellesfagene endrer seg lite fra 2014-15.
 • Blant standpunktkaraktererene er det størst endring i matematikk 1P, fra 3,3 i fjor til 3,5 i år.
 • På skriftlig eksamen er det størst endring i matematikk 1T og spansk 2. I matematikk 1T går karaktersnittet ned fra 3,6 i fjor til 3,3 i år. I  spansk 2 går snittet opp fra 3,1 til 3,4. Det er normalt at eksamenskarakterene varierer litt mellom år. Endringer i oppgaveformatet, sammensetningen av eksamensoppgavene og hvilke kompetansemål som testes, kan ha betydning for karakteren. 

Her er en oversikt over gjennomsnittskarakter og antall elever i standpunkt og skriftlig eksamen i utvalgte fellesfag, 2015-16: 

 

Skriftlig eksamen 

Standpunkt

 

Karakter

Antall elever

Karakter

Antall elever

Norsk, Vg2 yrkesfaglige

3,5

2227

3,6

26912

Norsk hovedmål, Vg3 studieforb.

3,4

31149

3,9

31754

Norsk sidemål, Vg3 studieforb.

3,4

15106

3,7

29024

Norsk hovedmål, Vg3 påbygging

2,8

10798

3,3

11242

Norsk sidemål, Vg3 påbygging

2,7

4259

3,1

9326

Engelsk, Vg1 studieforb.

3,6

2845

4,3

34671

Engelsk, Vg2 yrkesfaglige

2,9

1927

3,5

27143

Matematikk 1P-Y

2,9

3156

3,3

27879

Matematikk 2P-Y

2,6

4625

3,2

10522

Matematikk 1P

2,5

1325

3,5

19300

Matematikk 1T

3,3

1792

4,0

15819

Matematikk 2P

2,9

4302

3,5

16877

Stor forskjell mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter i praktisk matte på Vg1

 • Elevene får i snitt høyere karakterer til muntlig eksamen og lavere karakterer til skriftlig eksamen, enn de får i standpunkt.
 • I matematikk 1P får 78 prosent av elevene lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt. Det skiller en hel karakter mellom gjennomsnittlig standpunktkarakter og eksamenskarakter.

En høy andel får 1 på eksamen i praktisk matte og fremmedspråk I+II

 • 20 prosent av elevene, tilsvarende 270 elever, får karakteren 1 til skriftlig eksamen i matematikk 1P.  
 • I matematikk 1P-Y og 2P-Y får henholdsvis 15 og 18 prosent (460 og 830 elever) karakteren 1.
 • Andelen som får karakteren 1 til eksamen er høyest i Spansk I+II, med 26 prosent. Det utgjør 130 elever.
 • Til standpunkt er det generelt en liten andel av elevene som får karakteren 1.

Jentene får bedre karakterer enn guttene 

 • I de fleste fellesfagene får jentene et like godt eller eller bedre karaktersnitt enn guttene til både standpunkt, skriftlig eksamen og muntlig eksamen.
 • Kjønnsforskjellen er større i norsk og fremmedspråk enn i engelsk og matematikk.
 • Til standpunkt er det kun i kroppsøving at guttene får litt høyere snittkarakter enn jentene.

Fakta

Standpunktkarakteren skal vise elevens samlede kompetanse etter endt opplæring, og vurderes på et så bredt grunnlag som mulig.

Eksamenskarakteren skal uttrykke elevens samlede kompetanse slik den kommer til uttrykk på eksamensdagen.

Hva skiller de ulike mattefagene?

Matematikk 1P/1T: praktisk/teoretisk matematikk på Vg1 for elever på studieforberedendeutdanningsprogram

Matematikk 2P/2T: praktisk/teoretisk matematikk på Vg2 for elever på studieforberedende utdanningsprogram

Matematikk 1P-Y/1T-Y: praktisk/teoretisk matematikk på Vg1 for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram

Matematikk 2P-Y/2T-Y: praktisk/teoretisk matematikk på Vg2 for elever som tar påbygging til generell studiekompetanse

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!