Karakterstatistikk for vgo 2016-17 - hovedfunn

Analyse av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i videregående opplæring. 

Alle karakterer på statistikksidene

På Statistikksidene finner du standpunkt- og eksamenskarakterer i alle fag, for skoleåret 2016-17 og tidligere år. I tillegg finner du karakterer for utvalgte fellesfag og programfag i Skoleporten

Karakterer for privatister og voksne er ikke inkludert i tallene.

Hovedfunn i karakterstatistikken for fellesfagene skoleåret 2016-17

Små endringer i standpunkt og eksamenskarakterer 

 • Snittkarakterene til standpunkt og skriftlig eksamen i fellesfagene endrer seg lite fra i fjor. Det er likevel en svak økning i standpunktkarakteren i mange av fellesfagene. 
 • Blant standpunktkaraktererene er det størst endring i matematikk 1T-Y, Spansk I, Fransk I+II og Historie påbygging, som alle øker med 0,2 karakterpoeng fra i fjor.
 • På skriftlig eksamen er det størst endring i matematikk 1T-Y og 1T, og i engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram, som øker med 0,2 karakterpoeng fra i fjor.
 • Det er normalt at eksamenskarakterene varierer litt mellom år. Endringer i oppgaveformatet, sammensetningen av eksamensoppgavene og hvilke kompetansemål som testes, kan ha betydning for karakteren. 

Her er en oversikt over gjennomsnittskarakter og antall elever i standpunkt og skriftlig eksamen i utvalgte fellesfag, 2016-17: 

 

Skriftlig eksamen 

Standpunkt

 

Karakter

Antall elever

Karakter

Antall elever

Norsk, Vg2 yrkesfaglige

3,5

2 275

3,7

26 661

Norsk hovedmål, Vg3 studieforb.

3,5

31 323

3,7

31 984

Norsk sidemål, Vg3 studieforb.

3,3

14 916

3,8

29 106

Norsk hovedmål, Vg3 påbygging

2,8

10 733

3,4

11 170

Norsk sidemål, Vg3 påbygging

2,7

4 381

3,2

9 183

Engelsk, Vg1 studieforb.

3,7

3 302

4,3

37 358

Engelsk, Vg2 yrkesfaglige

3,1

1 891

3,6

26 894

Matematikk 1P-Y

3,0

2 676

3,4

25 294

Matematikk 2P-Y

2,6

5 204

3,3

10 754

Matematikk 1T-Y

3,4

156

3,9

1 074

Matematikk 1P

2,4

1 405

3,4

21 429

Matematikk 1T

3,5

1 683

4,0

15 914

Matematikk 2P

3,0

4 441

3,6

16 952

Bedre eksamenskarakterer i programfag matematikk

 • For de større studieforberedende programfagene er det en svak forbedring i standpunktkarakterene i en rekke fag.
 • På skriftlig eksamen er endringen størst i programfagene i matematikk. I matematikk for realfag (R2), og matematikk for samfunnsfag (S1 og S2) er eksamenskarakterene 0,4 karakterpoeng høyere enn i fjor. Matematikk for realfag (R1) er 0,3 karakterpoeng høyere enn i fjor. 
 • Se standpunktkarakterer i de største programfagene de to siste årene. 

Stor forskjell mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter i praktisk matte på Vg1

 • Elevene får i snitt høyere karakterer til muntlig eksamen og lavere karakterer til skriftlig eksamen, enn de får i standpunkt.
 • I matematikk 1P får 81 prosent av elevene lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt. Det skiller en hel karakter mellom gjennomsnittlig standpunktkarakter og eksamenskarakter.

En høy andel får 1 på eksamen i praktisk matte og fremmedspråk I+II

 • 20 prosent av elevene, tilsvarende 280 elever, får karakteren 1 til skriftlig eksamen i matematikk 1P.  
 • I matematikk 1P-Y og 2P-Y får henholdsvis 15 og 23 prosent (400 og 1 200 elever) karakteren 1.
 • Andelen som får karakteren 1 til eksamen er høyest i Fransk I+II, med 31 prosent. Det utgjør kun 34 elever, da det er få som tar dette faget. 
 • Til standpunkt er det generelt en liten andel av elevene som får karakteren 1.

Jentene får bedre karakterer enn guttene 

 • I de fleste fellesfagene får jentene et like godt eller eller bedre karaktersnitt enn guttene til både standpunkt, skriftlig eksamen og muntlig eksamen.
 • Kjønnsforskjellen er større i norsk og fremmedspråk enn i engelsk og matematikk.
 • Til standpunkt er det kun i kroppsøving at guttene får litt høyere snittkarakter enn jentene.
 • Se standpunkt- og eksamenskarakter for jenter og gutter. 

Fakta

Standpunktkarakteren skal vise elevens samlede kompetanse etter endt opplæring, og vurderes på et så bredt grunnlag som mulig. Den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i et fag er normalt meget stabil fra år til år. 

Eksamenskarakteren skal uttrykke elevens samlede kompetanse slik den kommer til uttrykk på eksamensdagen. Eksamen i sentralt sensurerte fag er ikke egnet til å si noe om elevenes utvikling over tid. 

Hva skiller de ulike mattefagene?

Matematikk 1P/1T: praktisk/teoretisk matematikk på Vg1 for elever på studieforberedendeutdanningsprogram

Matematikk 2P/2T: praktisk/teoretisk matematikk på Vg2 for elever på studieforberedende utdanningsprogram

Matematikk 1P-Y/1T-Y: praktisk/teoretisk matematikk på Vg1 for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram

Matematikk 2P-Y/2T-Y: praktisk/teoretisk matematikk på Vg2 for elever som tar påbygging til generell studiekompetanse

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!