Foreløpige eksamenskarakterer våren 2020

Våren 2020 ble tilnærmet alle eksamener for elever i grunnskole og videregående opplæring avlyst grunnet koronasituasjonen. Privatisteksamen ble avholdt med flest kandidater i norsk- og matematikkfag.

 Hovedfunn

  • Fagene med flest kandidater var norsk- og matematikkfag
  • Jentene får høyere karakter i de fleste fagene
  • En stor andel kandidater fikk sekser til eksamen i fransk II, tysk II og kjemi 2
  • Over 30 prosent av kandidatene strøk i informasjonsteknologi 2 og matematikk 2P-Y

 

Flest privatister tok eksamen i norsk og matematikk

Det var fire fag med over 2 000 påmeldte. 2 900 personer tok eksamen i norsk hovedmål for Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, og disse fikk et karaktersnitt på 3,5. De andre fagene med over 2 000 påmeldte var matematikk 1P, norsk sidemål for Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og matematikk 2P, som hadde snitt på henholdsvis 3,1, 3,2 og 2,8.

Om eksamen 2020

Eksamen for elever i grunnskolen og videregående opplæring ble avlyst våren 2020 på grunn av korona-situasjonen. Eksamener i enkelte lærefag ble likevel avholdt, der det er et krav i læreplanen at eksamen avlegges før fag- og svenneprøve. Privatisteksamen ble også avholdt denne våren.

Fordi sentralt gitte eksamener for elever i stor grad ble avlyst våren 2020 inneholder årets statistikk for foreløpige eksamenskarakterer i hovedsak resultater for privatister. Årets tall er derfor ikke sammenlignbare med tidligere års tall.

I flere fylkeskommuner hadde privatister utvidet mulighet til å melde seg av eksamenen de var påmeldt til. Til sammen gikk antall privatistpåmeldinger ned fra om lag 58 000 rett etter påmeldingsfristen, til 48 000.

I disse fagene varierer imidlertid snittkarakteren mellom fylkene. For eksempel varierer gjennomsnittskarakteren i norsk hovedmål fra 3,0 i Agder til 3,7 i Trøndelag og Vestland i Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, og fra et snitt på 2,8 i Agder og Vestfold og Telemark til 3,5 i Trøndelag i matematikk 1P.

Hva er forskjellen på en elev og en privatist?

En elev følger opplæring i grunnskole eller videregående skole. En privatist er en person som har meldt seg på eksamen i et eller flere fag uten å være elev i faget.

Jentene får høyere karakterer i de fleste fagene

I de fleste fagene er jentenes karaktersnitt høyere enn guttenes. Størst forskjell er det i faget spansk II, der jentenes snitt på 3,6 er nesten en hel karakter høyere enn guttenes snitt på 2,7. Det er også en nesten like stor kjønnsforskjell i faget norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Det er imidlertid noen fag hvor guttene gjør det best, for eksempel i fagene informasjonsteknologi 2, internasjonal engelsk og matematikk 1P er guttenes snitt en halv karakter høyere enn jentenes. I flere av de største fagene ser vi også at guttene har noe høyere snittkarakter enn jentene.

Stor andel med karakteren 6 i fransk, tysk og kjemi

I faget fransk II fikk 15 prosent av kandidatene karakteren 6 til eksamen. Det samme gjaldt 14 prosent i tysk II og kjemi 2, mens rundt 1 prosent av de som tok eksamen i matematikk 2P-Y, norsk sidemål for VG3 studieforberedende og matematikk R1 fikk toppkarakter. Over 30 prosent av kandidatene strøk i fagene matematikk 2P-Y og informasjonsteknologi 2.

Karakterstatistikk for elever kommer til høsten

I slutten av august publiserer vi endelige karakterer for 10. trinn for alle fag, og i september foreløpige karakterer for elever i videregående skole. For 2020 vil dette da i hovedsak kun være standpunktkarakterer. 

Om tallene

Tallene gjelder sentralt gitte skriftlige eksamener med sentral sensur for de største fagene i videregående opplæring. Totalt ble det avlagt om lag 22 000 eksamener i disse fagene våren 2020. For 2020 gjelder tallene i hovedsak kun privatister, da de fleste eksamener for elever ble avlyst grunnet korona-situasjonen. Karakterene kan derfor ikke sammenlignes med tidligere årganger. 

Den foreløpige statistikken inneholder ikke resultater fra klagebehandling.

Gjennomsnittskarakter for fylker med færre enn ti kandidater publiseres ikke.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!