Foreløpige eksamenskarakterer våren 2019

Det er små endringer i gjennomsnittskarakterene i både grunnskolen og i videregående.

Du finner excelark med karaktersnitt og karakterfordeling nederst på siden.

Karaktergjennomsnitt og fordeling på enkeltkarakterer på nasjonalt nivå endrer seg normalt lite fra år til år. Karaktergjennomsnitt for fylker kan derimot variere en del mellom år, spesielt i fag med få elever.

Eksamenskarakteren er et uttrykk for den kompetansen eleven har vist på eksamen. Ettersom oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling. Dette innebærer at eksamensresultatene ikke er direkte sammenlignbare fra år til år. De kan derfor ikke brukes til å si noe om endringer i prestasjoner på tvers av kull.

Resultater fra grunnskolen

Sammenlignet med de foreløpige eksamenskarakterene for tidligere år er endringene innenfor det som regnes som normal variasjon mellom år. Elevene får i gjennomsnitt karakteren:

  • 3,5 i norsk hovedmål og 3,1 i norsk sidemål
  • 3,7 i engelsk  
  • 3,6 i matematikk

I fjor var tilsvarende tall 3,6 i norsk hovedmål og 3,4 i norsk sidemål, 3,7 i engelsk og 3,6 i matematikk. Ettersom oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling.

I overkant av 2 200 elever tok eksamen i norsk for de med fritak fra vurdering i sidemål. Snittkarakteren for disse elevene er 2,4.

Jentene får høyere karakterer

Jentene får i gjennomsnitt høyere karakterer enn guttene til eksamen. Forskjellen er størst i norsk og minst i matematikk. Til eksamen i norsk hovedmål og norsk sidemål får jentene i snitt 0,6 karakterpoeng mer enn guttene. 

Resultater fra videregående opplæring

I videregående opplæring er det også små endringer i gjennomsnittlige karakter i de ulike fagene fra ett år til et annet. Sammenlignet med de foreløpige eksamenskarakterene i fjor er endringene godt innenfor det som regnes som normal variasjon mellom år. Ingen av  snittkarakterene endrer seg mer en 0,3 karakterpoeng opp eller ned.

De siste fem årene har snittkarakterene på eksamenskarakteren økt for mange av fagene. Størst har endringen vært i matematikk for samfunnsfag (S1), fra 2,8 i 2015 til 3,3 i 2019.

Jenter får høyere karakterer enn guttene også på videregående

Jentene får i snitt høyere eksamenskarakterer enn guttene i mange av fagene i videregående opplæring. Størst er karakterforskjellen i faget sosialkunnskap, hvor jentene får 0,6 karakterpoeng mer enn guttene.

I matematikk og realfag gjør jenter og gutter det mer jevnt. I praktisk matematikk for påbygging til generell studiekompetanse får riktignok guttene 0,3 karakterpoeng mer enn jentene, mens jentene får 0,4 karakterpoeng mer enn guttene i matematikk for samfunnsfag (S2).

Endelige resultater kommer til høsten

Den foreløpige statistikken inneholder ikke resultater fra klagebehandling. Gjennomsnittskarakterer for fylker med færre enn ti kandidater publiseres ikke.

I vedleggene under finner du karakterer fra alle sentralt gitte eksamener med sentral sensur i grunnskolen, og fra de største fagene i videregående opplæring. Tallene gjelder både offentlige og private skoler. Voksne som tar eksamen i grunnskolen er ikke inkludert i beregningene. Privatister er inkludert i tallene for videregående opplæring.

I slutten av august publiserer vi endelige karakterer for 10. trinn for alle fag, og i september foreløpige karakterer for videregående på Udir.no/statistikk.

Vedlegg

2019:

2018:

2017:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!