Eksamenskarakterer våren 2018 (foreløpige tall)

På grunnskolen har gjennomsnittskarakteren i matematikk gått opp. I videregående øker gjennomsnittskarakteren i praktisk matematikk  og i kjemi 2. For de fleste andre fag er det små endringer. 

Du finner excelark med karaktersnitt og karakterfordeling nederst på siden.

Karaktergjennomsnitt og fordeling på enkeltkarakterer på nasjonalt nivå endrer seg normalt lite fra år til år. Karaktergjennomsnitt for fylker kan derimot variere en del mellom år, spesielt i fag med få elever.

Eksamenskarakteren er et uttrykk for den kompetansen eleven har vist på eksamen. Ettersom oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling. Dette innebærer at eksamensresultatene ikke er direkte sammenlignbare fra år til år. De kan derfor ikke brukes til å si noe om endringer i prestasjoner på tvers av kull. 

Resultater fra grunnskolen

Bedre karakterer på matematikkeksamen

Snittkarakteren på vårens matematikkeksamen er 3,6. Det er 0,2 karakterpoeng mer enn ved fjorårets eksamen. Det har dermed vært en vedvarende økning i snittkarakteren på matematikkeksamen siden 2015, da snittkarakteren var 2,9.

Ingen vesentlig endring i snittkarakteren i engelsk og norsk

I norsk hovedmål, norsk sidemål, og i engelsk, endrer resultatene seg lite fra i fjor. Elevene får i snitt karakteren 3,6 i norsk hovedmål, 3,4 i norsk sidemål og 3,7 i engelsk.

Rundt 2 200 elever tok eksamen i norsk for de med fritak fra vurdering i sidemål. Snittkarakteren for disse elevene er 2,6.

Jentene får over en halv karakter høyere karakter enn guttene i norsk

Jentene får i snitt høyere karakterer enn guttene til eksamen. Forskjellen er størst i norsk og minst i matematikk. Til eksamen  i norsk hovedmål og norsk sidemål får jentene i snitt 0,6 karakterpoeng mer enn guttene. 

Resultater fra videregående opplæring

Bedre karakterer i praktisk matematikk

I videregående opplæring er det generelt små endringer i snittkarakterene i de ulike fagene sammenlignet med tilsvarende tall i fjor. De største endringene ser vi i praktisk matematikk Vg1 og kjemi 2, hvor snittkarakteren går opp med en halv karakter. Snittkarakterene er nå 3,1 i praktisk matematikk og 3,8 i kjemi 2.

I praktisk matematikk Vg2 har eksamenskarakteren gått jevnt oppover fra 2,6 i 2015, og ligger nå på 3,0.

I programfaget matematikk for samfunnsfag (S2) går karakteren ned med 0,4 karakterpoeng, fra 3,4 til 3,0. I fjor gikk snittkarakteren tilsvarende opp. I fransk II går snittkarakteren opp 0,4 karakterpoeng, fra 3,2 til 3,6.

Jentene får  bedre karakterer enn guttene også på videregående

Jentene får i snitt høyere eksamenskarakterer enn guttene i mange av fagene i videregående opplæring. Jentene får i snitt opp mot halv karakter bedre enn guttene på enkelte eksamener.

I studieforberedende engelsk, praktisk matematikk, fysikk 2 og kjemi 2 gjør jentene og guttene det jevnt.

Endelige resultater kommer til høsten

Den foreløpige statistikken inneholder ikke resultater fra klagebehandling. Gjennomsnittskarakterer for fylker med  færre enn ti kandidater publiseres ikke.

I vedleggene under finner du karakterer fra alle sentralt gitte eksamener med sentral sensur i grunnskolen, og fra de største fagene i videregående opplæring. Tallene gjelder både offentlige og private skoler. Voksne som tar eksamen i grunnskolen er ikke inkludert i beregningene. Privatister er inkludert i tallene for videregående opplæring.

I slutten av august publiserer vi foreløpige karakterer for videregående og endelige karakterer for 10. trinn for alle fag på Udir.no/statistikk.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!