Karakterer i videregående skoler skoleåret 2018-19

På Udir.no/statistikk finner du gjennomsnittskarakterer og fordeling av elever på enkeltkarakterer i alle fag på videregående skole. 

Hovedfunn i karakterstatistikken for videregående opplæring skoleåret 2018-19

  • Standpunkt- og eksamenskarakterene endrer seg lite sammenlignet med i fjor. 
  • Standpunktkarakterene i fellesfagene og i realfagene har økt svakt de siste fem årene. 
  • Jentene får bedre karakterer enn guttene i de fleste av fellesfagene og realfagene

Endringer i standpunkt- og eksamenskarakterer

Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Det er likevel forskjell mellom hva som måles ved en standpunktkarakter og hva som måles ved en eksamenskarakter. Standpunktkarakteren skal vise elevens samlede kompetanse etter endt opplæring, og vurderes på et så bredt grunnlag som mulig. En eksamenskarakter skal uttrykke elevens samlede kompetanse slik den kommer til uttrykk på eksamensdagen. Eksamen i sentralt sensurerte fag er ikke egnet til å si noe om elevenes utvikling over tid.

Den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i et fag er normalt meget stabil fra år til år. Eksamenskarakteren kan variere litt mer mellom år. Endringer i oppgaveformatet, sammensetningen av eksamensoppgavene, og hvilke kompetansemål som testes kan ha betydning for karakteren. 

Bedre standpunktkarakterer i fellesfagene

Elevene får normalt lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt, mens det ikke skiller mye mellom standpunktkarakteren og den muntlige eksamenskarakteren.

Sammenlignet med i fjor endrer de gjennomsnittlige standpunktkarakterene i fellesfagene seg lite. De siste fem årene har derimot standpunktkarakterene steget svakt, med opp mot 0,3 karakterpoeng, i de fleste av fellesfagene.

Eksamenskarakterene i fellesfagene endrer seg også lite sammenlignet med fjor.  

Tabell 1. Gjennomsnittlige standpunkts- og skriftlig eksamenskarakterer i utvalgte fellesfag, 2018-19.

 Skriftlig eksamenStandpunkt
Fag

Snittkarakter

Antall

Snittkarakter

Antall

Engelsk, Vg1 studieforberedende

4,1

2 999

4,4

35 172

Engelsk, Vg2 yrkesfag

3,3

2 210

3,6

24 496

Matematikk 1P-Y

3,3

2 614

3,4

25 650

Matematikk 2P-Y

2,7

4 639

3,4

9 060

Matematikk 1T-Y

3,4

103

3,8

811

Matematikk 1P

2,9

1 372

3,5

20 135

Matematikk 1T

3,2

1 575

3,9

15 225

Matematikk 2P

2,9

4 658

3,6

18 312

Norsk, Vg2 yrkesfag

3,5

2 113

3,7

23 473

Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende

3,6

33 867

4,0

34 202

Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende

3,4

16 372

3,8

31 106

Norsk hovedmål, Vg3 påbygging

3,0

8 786

3,5

8 890

Norsk sidemål, Vg3 påbygging

2,7

3858

3,3

7 176

Se karakterer i alle fellesfagene for de siste fem årene på udir.no/statistikk.

Jentene får høyere karakterer enn guttene

Jentene får i snitt høyere karakter enn guttene både til standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen i de fleste av fellesfagene. Forskjellen mellom gutter og jenter er minst i kroppsøving og matematikk, og størst i norsk, samfunnsfag og religion og etikk. I fellesfagene er det kun i kroppsøving og praktisk matematikk for påbygging til generell studiekompetanse at guttene i snitt får høyere standpunktkarakter enn jentene.

Også i realfagene får jentene høyere karakterer enn guttene i de fleste fagene. Det skiller minst mellom jenter og gutter i kjemi, fysikk og informasjonsteknologi.

Se karakterer i realfag for gutter og jenter på udir.no/statistikk 

Karakterforskjellen mellom jenter og gutter er i de fleste fag noe mindre på skriftlig eksamen enn til standpunkt.

Tabell 2. Gjennomsnittlige standpunkts- og skriftlig eksamenskarakterer i utvalgte fellesfag, 2018-19.

 Skriftlig eksamenStandpunkt

 

Gutt

Jente

Gutt

Jente

Fag

Snitt-karakter

Antall

Snitt-karakter

Antall

Snitt-karakter

Antall

Snitt-karakter

Antall  

Engelsk, Vg1 studieforberedende

3,9

1 323

4,1

1 676

4,2

15 882

4,5

19 290

Engelsk, Vg2 yrkesfag

3,3

1 319

3,4

891

3,6

14 947

3,8

9 549

Matematikk 1P-Y

3,3

1 607

3,3

1 007

3,4

15 465

3,5

10 185

Matematikk 2P-Y

2,9

1 846

2,5

2 793

3,5

3 413

3,3

5 647

Matematikk 1P

2,8

541

2,9

831

3,4

8 584

3,6

11 551

Matematikk 1T

3,2

787

3,3

788

3,8

7 327

4,0

7 898

Matematikk 2P

2,9

2 006

3,0

2 652

3,5

7 646

3,7

10 666

Norsk, Vg2 yrkesfag

3,4

1 173

3,8

940

3,5

14 262

4,0

9 211

Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende

3,4

15 030

3,8

18 837

3,7

15 188

4,2

19 014

Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende

3,1

7 196

3,6

9 176

3,5

13 657

4,0

17 449

Norsk hovedmål, Vg3 påbygging

2,8

3 357

3,1

5 429

3,2

3 401

3,6

5 489

Norsk sidemål, Vg3 påbygging

2,5

1 392

2,9

2 466

3,0

2 671

3,5

4 505

Bedre standpunktkarakterer i realfagene

Sammenlignet med i fjor endrer de gjennomsnittlige standpunktkarakterene i realfagene seg lite. I løpet av de siste fem årene har de gjennomsnittlige standpunktkarakterene likevel steget svakt, med opp mot 0,3 karakterpoeng, i de fleste av programfagene.

Til skriftlig eksamen endrer snittkarakterene i flere av realfagene lite sammenlignet med i fjor. Over en fem års periode ser vi størst endring i eksamenskarakteren i teknologi og forskningslære, fra 4,2 til 3,7.

Se karakterer i realfag for de siste fem årene på udir.no/statistkk. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!