Indikatorrapport for Samfunnskontrakten 2018

Hvor mange læreplasser har vi i Norge og hvor finner vi dem?

Det norske arbeidslivet er avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere. Tilgang på læreplasser er en avgjørende faktor for å skaffe flere fagarbeidere. Formålet med samfunnskontrakten er derfor å øke antall læreplasser i landet.

Flere nye lærekontrakter enn for fem år siden

Fra 2012 til 2017 har antall nye lærekontrakter økt med 16 prosent, og i 2017 startet 21 500 personer i lære. Dette er det høyeste som noen gang er målt, og er 1660 flere enn i fjor.

Figur 8. Nye lærekontrakter fordelt på sektor. 2012-2017. Antall.

Figur 8. Nye lærekontrakter fordelt på sektor. 2012-2017. Antall.

Kilde: udir.no/statistikk

32 prosent økning i kommunal sektor

Fra 2012 til 2017 har kommunal sektor og statlig sektor hatt en økning på henholdsvis 32 og 25 prosent. Privat sektor, hvor hoveddelen av lærekontraktene finnes, har hatt en økning på 16 prosent.

Kun ett fylke, Rogaland, har hatt nedgang i antall nye lærekontrakter i denne perioden, med 6 prosent færre lærekontrakter. Oslo har størst økning i antall lærekontrakter med 350 flere nye lærekontrakter. Finnmark har den største relative økningen med en vekst på 48 prosent fra 2012 til 2017.

Du finner statistikk om antall nye og løpende lærekontrakter på udir.no/statistikk.

Størst økning i nye lærekontrakter i helse- og oppvekstfag

Seks av ni utdanningsprogrammer har hatt en økning i nye lærekontrakter siden 2012, mens resten har hatt en nedgang. Helse- og oppvekstfag har størst økning i antall nye lærlinger med 1060 flere lærlinger. Det er størst nedgang i design og håndverk med 210 færre nye lærlinger.

Figur 9. Nye lærekontrakter fordelt på utdanningsprogram. 2008-2017. Antall. 

 Figur 9. Nye lærekontrakter fordelt på utdanningsprogram. 2008-2017. Antall.

Kilde: udir.no/statistikk

15 prosent flere lærebedrifter med lærling

I samfunnskontrakten legges det vekt på at flere lærebedrifter må rekrutteres for å øke antall læreplasser i landet. Fra 2013 til 2017 har antall lærebedrifter med lærling økt med 2600 totalt i landet. 19 800 lærebedrifter har hatt en lærling i løpet av det siste året. Det er 15 prosent flere enn fire år tidligere.

I denne perioden har samtlige fylker hatt en økning i antall lærebedrifter. Oslo og Hordaland har rekruttert flest nye lærebedrifter med henholdsvis 280 og 250 flere lærebedrifter med lærling. Størst relativ økning har det vært i Finnmark med 30 prosent flere lærebedrifter, mens Telemark og Rogaland har hatt lavest relativ økning med henholdsvis 6 og 5 prosent.

Du finner mer statistikk om lærebedrifter på udir.no/statistikk.


1 av 4 lærebedrifter har ikke lærling

Det er 27 100 godkjente lærebedrifter i landet, hvorav 19 800 har hatt lærling det siste året. Det vil si at 27 prosent av de godkjente lærebedriftene ikke har hatt lærling det siste året. Det varierer en del mellom fylkene hvor stor andel av de godkjente lærebedriftene som har lærling. Dette viser at det ikke er nok å rekruttere en bedrift til å bli lærebedrift. Den trenger også ta opp nye lærlinger. I Oslo og Hordaland har 80 prosent av lærebedriftene lærling, mens i Vest-Agder har 62 prosent av de godkjente lærebedriftene lærling.

Figur 10. Lærebedrifter som har lærling fordelt på fylke. 2017. Prosentandel.
Figur 10. Lærebedrifter som har lærling fordelt på fylke. 2017. Prosentandel.

Kilde: udir.no/statistikkFant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!