Overganger i videregående opplæring fra 2017 til 2018

Det er små endringer i progresjon fra 2017 til 2018, men de siste fem årene har andelen elever som går fra Vg1 til et høyere trinn økt med tre prosentpoeng fra 84,5 prosent til 87,5 prosent. 

Økningen har vært like stor for studieforberedende og yrkesfag i denne perioden. På studieforberedende utdanningsprogrammer var det 91,1 prosent av elevene som hadde progresjon fra Vg1 høsten 2018. På yrkesfag var den samme andelen 83,5 prosent. Det er like stor andel elever med progresjon fra Vg1 i 2018 som i 2017.

Hovedfunn:

  1. Stor økning i progresjon fra både Vg1 og Vg2 sammenlignet med for fem år siden
  2. Små endringer i progresjon fra 2017 til 2018, men en liten økning på Vg2
  3. Stadig flere har overgang fra yrkesfaglig Vg2 til opplæring i bedrift
  4. Økningen i progresjon skjer over hele landet og i alle utdanningsprogrammene (men i varierende størrelsesorden)

 

Overgangen fra Vg2 til Vg3 har økt med fem prosentpoeng

De siste fem årene har andelen elever som går fra Vg2 til Vg3 eller lære økt med nesten fem prosentpoeng fra 81,7 prosent til 86,4 prosent. Økningen i denne perioden har hovedsakelig skjedd innen yrkesfaglige utdanningsprogrammer. På studieforberedende utdanningsprogrammer var det 95,7 prosent av elevene som hadde progresjon fra Vg2 høsten 2018. På yrkesfag var den samme andelen 75,0 prosent.

Liten økning siste året

Det har vært en liten økning i andelen elever med progresjon fra Vg2 totalt det siste året. Likevel ser vi at det både på studieforberedende og yrkesfag har vært en liten nedgang. Dette skyldes at medier og kommunikasjon på Vg2 har blitt flyttet fra yrkesfag til studieforberedende mellom disse årene.

Medier og kommunikasjon trakk totaltallet til yrkesfag opp da det var et yrkesfaglig utdanningsprogram. Nå som det er et studieforberedende utdanningsprogram, trekker det totaltallet på studieforberedende marginalt ned. 

Stor økning i andelen med overgang til læreplass

Den vanligste overgangen for elever på yrkesfaglig Vg2 er til opplæring i bedrift. De siste årene har andelen elever som går fra Vg2 til læreplass økt vesentlig. Nesten 45 prosent av elevene får opplæring i bedrift året etter Vg2 yrkesfag. Det er en økning på over 10 prosentpoeng de siste fem årene. Samtidig ser vi en klar nedgang i andelen elever som er ute av videregående opplæring. Denne andelen har sunket med fem prosentpoeng fra 2013 til 2018.

Flest gutter med progresjon på Vg1, flest jenter med progresjon på Vg2

I alle årene har gutter i større grad progresjon fra Vg1 enn jenter. Det gjelder både studieforberedende og yrkesfag. Forskjellen har imidlertid minket i løpet av perioden og er i 2018 under ett prosentpoeng.

På Vg2 er kjønnsforskjellene motsatt. Jenter har alle år høyere progresjonsandel, og differansen er større enn på Vg1. Men også på Vg2 har forskjellen minket de siste årene og er i 2018 på i overkant av fire prosentpoeng.

Økning i alle fylker

Med ett unntak, har alle fylker økt progresjon fra både Vg1 og Vg2 de siste fem årene. På Vg1 har Troms og Nordland størst fremgang fra 2013 til 2018 med økning på henholdsvis 7 og 6 prosentpoeng. I Vestfold har det i perioden vært en nedgang på to prosentpoeng. Høyest andel med progresjon har Rogaland og Sogn og Fjordane med 90 prosent, mens Finnmark har lavest progresjon med 80 prosent.

På Vg2 har alle fylker økt progresjon. Fire fylker har økt andelen med progresjon med mer enn 7 prosentpoeng. Aller størst økning har Finnmark med 9 prosentpoeng. Likevel er andelen med progresjon lavest i Finnmark i 2018. Høyest andel med progresjon fra Vg2 er det i Akershus og Oslo med 90 prosent.

Positiv utvikling for alle utdanningsprogrammene

Ingen utdanningsprogram har hatt en nedgang i andelen elever med progresjon fra Vg1 de siste fem årene. Bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag har alle en økning på mellom fire og fem prosentpoeng. Service og samferdsel ligger likt som for fem år siden.

På Vg2 har teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og restaurant- og matfag alle en økning på mellom 9 og 10 prosentpoeng fra 2013 til 2018. Lavest økning er det i de studieforberedende utdanningsprogrammene der progresjonsandelen er meget høy. Alle studieforberedende utdanningsprogram har mer enn 94 prosent med progresjon fra Vg2. Design og håndverk er lavest med 63 prosent.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!