Gjennomføring i videregående opplæring

Rekordmange fullfører videregående opplæring, men forskjellen mellom studieforberedende og yrkesfag er fortsatt for stor. Nedenfor leser du mer om gjennomføring av videregående opplæring, overganger mellom trinn i videregående opplæring, og om ungdom uten og utenfor videregående opplæring.

Gjennomføringstall i Skoleporten august 2018

Utdanningsdirektoratet har publisert nye tall under området «Gjennomføring» i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene for indikatorene vi publiserer tall for:

Gjennomføring (etter fem år)

Andelen som fullfører og består innen fem år lå relativt stabilt på i underkant av 70 prosent fra 1999-kullet til 2007-kullet. Siden da har gjennomføringen økt årlig. Den ligger på 74,5 prosent for 2012-kullet. Det er det høyeste nivået siden målingene begynte, med en økning på 1,5 prosentpoeng fra året før.

Flest fullfører og består i Akershus med 80 prosent, mens færrest gjør det i Finnmark med 61 prosent. Finnmark har imidlertid hatt en svært god utvikling de seneste årene. Siden 2006-kullet har gjennomføringsandelen økt med 12 prosentpoeng. Forskjellen mellom fylket med høyest gjennomføring og fylket med lavest gjennomføring har fra 2006-kullet til 2012-kullet sunket fra 27 til 19 prosentpoeng.

Samtlige fylker har økt andelen som fullfører og består fra 2006- til 2012-kullet. Sogn og Fjordane har hatt lavest økning, men har likevel tredje høyeste fullføringsandel. Størst økning har det vært i Finnmark og Troms.

I fjor ble gjennomføringsindikatoren utvidet med én kategori, «Fullført med planlagt grunnkompetanse». To prosent av elevene havner i denne kategorien. Disse ville tidligere ha blitt plassert i enten «Sluttet»-kategorien eller «Fullført, ikke bestått»-kategorien. Det var dermed et tidsbrudd i disse to kategoriene.

Tabell 1: Andelen elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring, fordelt på årskull og fylke. 

 

Fullført og bestått innen fem år 

 

 

 

1997-kullet 

1998-kullet 

1999-kullet 

2000-kullet 

2001-kullet 

2002-kullet 

2003-kullet 

 2004-kullet 

2005-kullet 

2006-kullet 

2007-kullet 

2008-kullet 

2009-kullet 

2010-kullet 

2011-kullet 

2012-kullet 

Endring 2006 - 2012 

Nasjonalt 

70 

71 

70 

67 

69 

69 

68 

69 

70 

69,7 

69,3 

70,6 

70,8 

72,7 

73,0 

74,5 

4,8 

Østfold 

71 

67 

68 

64 

67 

67 

64 

64 

65 

65,9 

64,3 

65,6 

65,3 

67,0 

70,0 

71,8 

5,9 

Akershus 

72 

76 

71 

68 

71 

71 

71 

73 

73 

74,5 

74,1 

74,7 

76,2 

77,9 

78,2 

79,7 

5,2 

Oslo 

65 

68 

68 

67 

70 

72 

71 

73 

73 

75,7 

74,6 

75,2 

74,0 

76,0 

75,9 

78,4 

2,7 

Hedmark 

68 

69 

70 

66 

62 

63 

64 

65 

65 

68,0 

68,8 

67,9 

70,5 

70,5 

70,3 

72,8 

4,8 

Oppland 

76 

73 

74 

71 

73 

71 

67 

67 

69 

68,0 

67,7 

69,4 

69,9 

71,5 

71,1 

73,7 

5,7 

Buskerud 

69 

72 

72 

69 

71 

69 

70 

66 

69 

67,7 

68,9 

71,2 

70,7 

71,7 

72,8 

73,5 

5,8 

Vestfold 

70 

69 

73 

67 

71 

64 

62 

65 

69 

67,2 

67,0 

69,2 

66,9 

72,7 

71,7 

74,0 

6,8 

Telemark 

68 

69 

71 

69 

70 

67 

69 

69 

68 

68,2 

69,0 

70,2 

70,5 

72,4 

74,0 

74,2 

6,0 

Aust-Agder 

73 

74 

71 

67 

67 

68 

68 

64 

66 

67,6 

67,5 

70,7 

71,7 

71,6 

71,8 

73,4 

5,8 

Vest-Agder 

76 

77 

76 

73 

72 

70 

70 

71 

71 

70,9 

71,5 

73,4 

73,6 

74,8 

74,6 

75,7 

4,8 

Rogaland 

72 

74 

71 

69 

73 

72 

71 

73 

72 

72,9 

71,6 

73,1 

73,1 

73,9 

75,0 

76,7 

3,8 

Hordaland 

72 

71 

72 

70 

72 

69 

70 

71 

70 

71,6 

69,1 

70,1 

70,5 

72,9 

72,3 

73,9 

2,3 

Sogn og Fjordane 

73 

75 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

75 

76,2 

74,6 

76,7 

73,6 

76,5 

77,4 

76,8 

0,6 

Møre og Romsdal 

70 

74 

72 

72 

73 

70 

71 

72 

74 

70,8 

71,2 

72,9 

72,5 

75,6 

75,0 

75,1 

4,3 

Sør-Trøndelag 

73 

72 

74 

73 

72 

73 

72 

73 

72 

70,1 

69,5 

69,7 

70,9 

72,5 

71,7 

73,5 

3,4 

Nord-Trøndelag 

75 

74 

71 

71 

71 

69 

70 

68 

70 

67,0 

70,0 

70,8 

69,5 

73,3 

72,8 

73,4 

6,4 

Nordland 

63 

60 

64 

58 

61 

60 

62 

64 

65 

61,6 

61,6 

62,7 

64,7 

65,8 

66,1 

66,8 

5,2 

Troms 

66 

67 

63 

57 

60 

59 

62 

61 

63 

60,7 

62,8 

64,1 

64,9 

65,7 

66,7 

68,8 

8,1 

Finnmark 

59 

53 

52 

49 

50 

52 

51 

52 

51 

49,2 

48,5 

55,3 

53,3 

54,4 

63,1 

60,8 

11,6 

Høyeste verdi 

76 

77 

76 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

76,2 

74,6 

76,7 

76,2 

77,9 

78,2 

79,7 

11,6 

Laveste verdi 

59 

53 

52 

49 

50 

52 

51 

52 

51 

49,2 

48,5 

55,3 

53,3 

54,4 

63,1 

60,8 

0,6 

Høyeste - Laveste 

17 

24 

24 

24 

23 

21 

22 

22 

24 

27,0 

26,1 

21,4 

22,9 

23,5 

15,1 

18,9 

11,0 

 

Andelen som fullfører og består er høyere blant elever som tar studieforberedende utdanningsprogram (88 prosent), enn blant elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram (60 prosent). Mens andelen som fullfører og består er 87-88 prosent for alle de tre studieforberedende utdanningsprogrammene, er det større variasjoner mellom de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene markeres ytterpunktene med 43 prosent som fullfører og består blant elevene på restaurant- og matfag, og 81 prosent på medier og kommunikasjon.
Det er en god del variasjon mellom fylkene i andelen som fullfører og består de enkelte utdanningsprogrammene. Selv om andelen som fullfører og består innen de studieforberedende utdanningsprogrammene generelt sett er høy, er det relativt lave andeler som fullfører og består idrettsfag i Finnmark og Oslo, og musikk, dans og drama i Finnmark.
Andelen som fullfører og består yrkesfaglige utdanningsprogram er høyest i Rogaland, Vest-Agder og Akershus. Innad i de enkelte utdanningsprogrammene er det store variasjoner mellom fylkene. For eksempel er andelen som fullfører og består innen restaurant- og matfag i Telemark omtrent halvparten av det man finner i Akershus.

Tabell 2: Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring, etter fylke og utdanningsprogram. 2012-kullet. Prosentandel. 
 Fullført og bestått innen fem år
    Studieforberedende Yrkesfaglige utdanningsprogram
  I alt Studieforberedende samlet Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Yrkesfag samlet Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon
Nasjonalt 74,5 87,5 87,7 87,8 87,3 60,3 56,5 49,9 61,8 63,4 80,5 59,5 43,0 55,5 57
Østfold 71,8 87,6 87,7 86,5 87,3 56,7 43,7 53,0 62,7 64,1 89,4 52,4 43,9 51,2 47,8
Akershus 79,7 90,7 91,5 87,7 86,3 64,1 63,8 51,0 61,8 64,4 83,3 72,7 52,5 53,7 53,5
Oslo 78,4 85,4 85,8 77,4 87,2 59,9 41,2 53,1 50,8 58,0 82,5 57,4 42,8 53,8 41,7
Hedmark 72,8 88,7 88,4 92,2 87,1 57,3 56,3 47,9 60,9 65,1 92,6 48,4 43,5 57,6 45,6
Oppland 73,7 89,2 90,1 86,2 85,8 58,8 64,6 50,0 61,0 62,0 75,0 66,6 42,6 46,0 52,2
Buskerud 73,5 83,7 85,3 88,6 85,2 62,0 56,4 55,3 68,2 65,9 88,9 41,1 45,2 60,4 50,0
Vestfold 74 88,2 88,9 85,6 83,0 56,9 58,1 48,8 60,6 63,5 76,3 33,3 35,6 61,9 44,5
Telemark 74,2 88,3 87,7 89,9 91,4 61,0 60,9 40,3 75,8 63,8 83,1 62,5 26,7 40,7 57,9
Aust-Agder 73,4 86,5 87,5 78,9 82,1 62,3 56,9 49,1 80,3 68,2 82,0 60,0 36,0 59,3 54,8
Vest-Agder 75,7 89,6 88,1 95,8 93,1 64,1 60,3 56,0 72,8 65,7 86,3 61,2 43,5 59,0 60,3
Rogaland 76,7 88,8 88,3 92,3 89,5 65,5 54,6 50,4 68 73,0 81,8 60,2 46,9 58,9 66,4
Hordaland 73,9 87,8 87,3 93,9 87,6 59,3 58,6 47,8 60,6 61,2 70,8 63,0 37,0 53,8 60,5
Sogn og Fjordane 76,8 90,9 92,6 83,1 91,3 62,7 63,3 39,0 52,8 64,2 90,0 74,3 41,5 71,2 66,9
Møre og Romsdal 75,1 89,3 89,3 88,4 89,4 62,8 53,8 45,9 63,6 63,3 74,8 55,8 44,9 62,0 69,4
Sør-Trøndelag 73,5 85,6 85 87,4 89,8 61,0 62,5 58,1 61,2 61,9 81,1 65,7 47,4 60,9 49,6
Nord-Trøndelag 73,4 83,6 90,5 91,5 88,7 61,8 65,4 52,9 55,4 65,2 77,8 71,6 44,7 45,1 57,3
Nordland 66,8 90,5 83,4 85,8 80,4 53,7 43,7 46,6 51,3 59,3 87,9 51,1 37,4 50,6 52,6
Troms 68,8 85,3 84,9 85,2 91,2 52,8 55,7 48,0 57,2 52,7 63,0 42,6 44,7 50,6 50,9
Finnmark 60,8 75,8 77,2 66,7 61,1 49,9 42,8 32,1 53,5 55,6 54,3 72,7 45,1 35,7 48,6
Høyeste verdi 79,7 90,9 92,6 95,8 93,1 65,5 65,4 58,1 80,3 73,0 92,6 74,3 52,5 71,2 69,4
Laveste verdi 60,8 75,8 77,2 66,7 61,1 49,9 41,2 32,1 50,8 52,7 54,3 33,3 26,7 35,7 41,7
Høyeste - Laveste 18,9 15,1 15,4 29,1 32,0 15,6 24,2 26,0 29,5 20,3 38,3 41,0 25,8 35,5 27,7

*Ny kilde for sysselsettingstall

Overganger i videregående opplæring

Indikatorene for overganger mellom trinnene i videregående opplæring viser hvordan elevene beveger seg fra Vg1 til Vg2, og fra Vg2 til Vg3 eller læreplass. Det er tre hovedoverganger som måles mellom hvert trinn:

  • Ordinær progresjon er definert som overgang til et programområde på høyere nivå.
  • Repetisjon av trinn er definert som overgang til et programområde på samme eller lavere nivå.
  • Ute av utdanning i ett år er definert som ikke å være registrert i videregående opplæring i Norge året etter.

Figur 2 viser utviklingen i andelen med ordinær progresjon fra Vg1 og fra Vg2 i perioden 2007 til 2017. Andelen som har ordinær progresjon fra Vg1 økte jevnt fra 2007 til 2011, for så å synke til 2012. Siden da har andelen igjen økt, og 87 prosent i 2017 er det høyeste nivået siden målingene begynte. Den lille økningen fra 2016 til 2017 skyldes en økning i studieforberedende. På yrkesfag har det vært en liten nedgang.

Andelen elever som har ordinær progresjon fra Vg2 har gått litt opp og ned siden 2007. De siste fire årene har andelen økt og ligger nå på 85 prosent, noe som er det høyeste nivået for den perioden vi har tall for. Økningen fra 2016 til 2017 er større i yrkesfag enn i studieforberedende.

Siden i fjor er det Sør-Trøndelag som har hatt størst økning i andelen med ordinær progresjon fra Vg1, mens Nord-Trøndelag har hatt størst nedgang. Fra Vg2 er økningen størst i Finnmark, mens nedgangen er størst i Sør-Trøndelag.

Tabell 3: Elever med ordinær progresjon fra Vg1 og Vg2. Utviklingen fra 2012 til 2017. Prosentandel.
 Ordinær progresjon
  Vg1 Vg2 Endring 2012 - 2017
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vg1 Vg2
Nasjonalt 83,7 84 84,7 85,9 86,4 86,7 80,7 80,2 81,2 82,8 83,6 84,7 3 4
Østfold 84,4 84,3 83,9 84,5 85,1 86,6 81,7 79,5 78,3 80 82,8 84,4 2,2 2,7
Akershus 86,4 86,7 84,6 86,7 87,8 87,1 84,8 83,5 85,4 87,3 89,3 89,2 0,7 4,4
Oslo 82 81,5 84,2 86,5 85,6 85,5 87,0 86,1 86,6 86,9 87,2 87,6 3,5 0,6
Hedmark 78,9 83,8 83,9 83,7 85,0 85,8 80,0 78,5 82,5 83,2 82,4 86,3 6,9 6,3
Oppland 83,4 83,4 83,8 86,3 87,2 87,6 80,9 79,6 81,3 83 84,6 84,3 4,2 3,4
Buskerud 86,6 87,1 88,1 88,9 89 89,1 77,7 76,9 77 79,6 80 82,4 2,5 4,7
Vestfold 87 87,2 87,2 86,8 87,9 87,8 79,3 77,8 80,2 84,2 86,4 86,5 0,8 7,2
Telemark 84 83,7 83,8 83,4 84,9 86,3 78,3 77,5 81,6 83,7 80,9 81,6 2,3 3,3
Aust-Agder 83,1 86,2 88 87 86,4 86,2 80,8 79,2 81 78,8 81,5 83,4 3,1 2,6
Vest-Agder 85,9 85,1 88,3 87 86,9 85,5 83,8 80,9 81,9 84,1 83,3 87 -0,4 3,2
Rogaland 85,4 86,1 87,1 88,3 88,6 89,7 83,8 84,5 83,6 84,1 84,5 85,4 4,3 1,6
Hordaland 82 83,9 84,2 85,4 86,6 86,9 80,4 81,8 81,6 83,4 83,6 83,9 4,9 3,5
Sogn og Fjordane 87,6 87,1 86,9 89,2 90,7 91,2 76,8 81,4 77,7 83,8 80,4 83,1 3,6 6,3
Møre og Romsdal 84,0 83,8 83 86,2 85,8 87,2 81,5 80,4 80,9 81,4 81,9 82,9 3,2 1,4
Sør-Trøndelag 81,8 83,1 85,2 85,5 85,1 87,8 79,6 79,1 81,1 82,2 85,2 83,6 6 4
Nord-Trøndelag 86,6 85,3 87,5 84,8 88,4 86,7 78,6 77,4 83,2 82 83,8 84,1 0,1 5,5
Nordland 80,3 77,7 80,9 82,9 82,3 80,9 72 71,2 72,1 75,9 76 79,7 0,6 7,7
Troms 79,9 78,1 79,4 84,6 85,4 84,7 75,5 77 77,4 79,6 80 81,3 4,8 5,8
Finnmark 75,7 75,0 74,3 74,9 77,1 79 64,2 70 71,1 70,1 72,5 76,7 3,3 12,5
Høyeste verdi 87,6 87,2 88,3 89,2 90,7 91,2 87 86,1 86,6 87,3 89,3 89,2 6,9 12,5
Laveste verdi 75,7 75,0 74,3 74,9 77,1 79,0 64,2 70 71,1 70,1 72,5 76,7 -0,4 0,6
Høyeste - Laveste 11,9 12,2 14,0 14,3 13,6 12,2 22,8 16,1 15,5 17,2 16,8 12,5 7,3 11,9

Mer detaljert om overgang fra Vg2

Tabell 4 viser en detaljert oversikt over overgangene for elever i yrkesfaglig Vg2. Blant elevene med ordinær progresjon er det vanligst med en overgang til læreplass (39 prosent), men denne andelen varierer fra 46 prosent i Rogaland til 29 prosent i Oslo. Den nest vanligste overgangen blant de med ordinær progresjon er til påbygging. I Akershus har hele 26 prosent en slik overgang, mens det gjelder 14 prosent i Sogn og Fjordane, Oppland og Oslo. Andelen som har overgang til yrkeskompetansegivende løp i skole varierer stort, fra 13 prosent i Hedmark til 2 prosent i Finnmark. Enda større variasjon er det blant de som har overgang til studiekompetansegivende fag innen yrkesfaglig utdanningsprogram (medier og kommunikasjon og naturbruk). I Oslo har 16 prosent en overgang til slike tilbud, mens dette kun gjelder 2 prosent i Finnmark, Sogn og Fjordane og Troms.

Tabell 4: Detaljert oversikt over overganger til elever i yrkesfaglig Vg2, etter fylke. 2017. Prosentandel.
 AggregeringerOverganger fra Vg2 yrkesfag
  Ordinær progresjon totalt Fortsetter i yrkesfaglig løp Fortsetter i løp mot yrkeskompetanse Overgang til læreplass Overgang til yrkeskompetanse-givende løp i skole Overgang til studiekompetanse-givende løp i yrkesfag Overgang til påbygging til studiekompetanse Annet Repetisjon på lavere eller samme trinn Ute av videregående opplæring ett år Antall elever
Nasjonalt 73,7 52,5 46,3 39,3 7,0 6,2 19,2 2,0 7,3 18,9 33 682
Østfold 74,0 44,6 38,8 32,4 6,4 5,8 20,8 8,6 6,2 19,6 2 021
Akershus 78,3 52,0 41,8 34,8 7,0 10,2 25,8 0,5 6,4 15,2 3 017
Oslo 69,6 54,9 38,8 28,7 10,1 16,1 14,1 0,7 7,9 22,4 1 930
Hedmark 76,8 55,6 51,7 39,0 12,7 3,9 19,3 2,0 6,4 16,6 1 370
Oppland 74,5 55,1 48,2 41,1 7,1 6,9 13,6 5,7 7,3 18,1 1 359
Buskerud 70,3 47,6 43 37,3 5,7 4,6 20,8 1,8 7,6 22,0 1 896
Vestfold 76,4 52,9 45,8 41,4 4,4 7,1 22,4 1,1 6,5 17,1 1 431
Telemark 69,6 52,0 45,1 40,1 5,0 6,9 16,9 0,7 9,6 20,4 1 257
Aust-Agder 73,2 50,6 46,4 42,5 3,9 4,2 20,1 2,4 9,3 17,3 948
Vest-Agder 78,6 61,8 50,4 44,1 6,3 11,4 15,8 1,0 7,9 13,3 1 382
Rogaland 76,3 60,9 54,9 46,3 8,6 6,0 14,7 0,7 8,3 15,2 3 630
Hordaland 72,4 47,6 44,8 38,3 6,5 2,8 24,2 0,6 7,4 20,1 3 255
Sogn og Fjordane 72,6 56,4 54,3 44 10,3 2,1 13,5 2,9 5,6 21,8 877
Møre og Romsdal 72,7 53,1 48,1 40,7 7,4 5,0 18,5 1,2 6,7 20,6 2 063
Sør-Trøndelag 74,5 53,8 49,1 42,2 6,9 4,7 17,9 2,7 5,8 19,7 2 133
Nord-Trøndelag 76,5 53,3 44,7 39,3 4,6 8,3 21,3 3 5,6 17,7 1 196
Nordland 69,7 44,3 41,6 38,9 5,7 3 18,9 3,1 8,6 21,4 2 143
Troms 70,2 49,8 47,4 39,1 8,3 2,4 19,8 0,7 6,8 23,0 1 174
Finnmark 65,3 47,2 45,4 43,2 2,2 1,8 17,8 0,3 9,8 24,8 600
Høyeste verdi 78,6 61,8 54,9 46,3 12,7 16,1 25,8 8,6 9,8 24,8 3630
Laveste verdi 65,3 44,3 38,8 28,7 2,2 1,8 13,5 0,3 5,6 13,3 600
Høyeste - Laveste 13,3 17,5 16,1 17,6 10,5 14,3 12,3 8,3 4,2 11,5 3030

Tabell 5 viser andelen med ordinær progresjon fra de forskjellige utdanningsprogrammene på Vg2-nivå. Andelen med ordinær progresjon ligger høyere for de studieforberedende utdanningsprogrammene enn for de yrkesfaglige. I alle de studieforberedende programmene har godt over 90 prosent ordinær progresjon. I de yrkesfaglige varierer andelen fra 62 i design og håndverk til 92 prosent i medier og kommunikasjon.

Innen utdanningsprogrammene er det betydelige variasjoner mellom fylkene. Størst variasjon er det innen design og håndverk hvor 87 prosent av elevene i Telemark har ordinær progresjon mot 45 prosent i Østfold.

Tabell 5: Elever med ordinær progresjon fra Vg2, etter utdanningsprogramfylke. 2017. Prosentandel. 
 Overgang fra Vg2 til Vg3 eller læreplass
    Studieforberedende Yrkesfaglige utdanningsprogram
  I alt Studieforberedende samlet Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Yrkesfag samlet Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon
Nasjonalt 84,7 95,8 95,7 97,4 94,3 73,7 75,3 61,8 80,5 72,1 91,5 79,5 68,8 66,4 68,7
Østfold 84,4 95,8 95,3 98,9 94,4 74,0 72,7 45,0 84,5 76,6 93,2 88,6 71,1 64,7 72,0
Akershus 89,2 96,9 96,8 97,1 97,1 78,3 79,1 59,2 86,5 75,7 93,8 85,1 78,8 72,9 62,7
Oslo 87,6 95,4 95,5 92,6 97,0 69,6 56,9 67,4 73,8 65,7 89,3 88,0 69,2 61,6 42,9
Hedmark 86,3 97,3 97 98,6 98,6 76,8 82,8 62,2 91,2 77,3 95,7 80,4 62,7 65,2 63
Oppland 84,3 96,2 96,4 97,4 92,0 74,5 75,3 48,7 74,1 78,4 93,2 89,8 76,3 64,5 70,3
Buskerud 82,4 96,1 96 99,0 91,7 70,3 72,4 73,4 77,1 62,9 96,0 56,3 80,4 63,6 66,5
Vestfold 86,5 95 94,6 98,1 93,9 76,4 79,0 58,1 83,4 82,9 90,5 69,8 70,7 70,7 62,4
Telemark 81,6 95,2 94,6 99,4 93,3 69,6 67,2 86,8 78,8 66,1 86,4 84,4 63,9 56 69,4
Aust-Agder 83,4 96,2 96,4 93,8 96,9 73,2 80,4 51,2 87,9 67,0 96,9 82,5 65,9 72,7 66,0
Vest-Agder 87,0 96,3 96,7 98,1 87,6 78,6 81,3 67,3 93,1 70,9 91,9 88,0 71,0 75,0 77,0
Rogaland 85,4 95,9 96,2 96,4 92,4 76,3 74,8 68,3 83,6 75,3 90,4 76 63 69 75
Hordaland 83,9 95,5 95,4 98,1 92,9 72,4 76,3 65,5 70,6 76,1 91 78 50,8 67,1 68,4
Sogn og Fjordane 83,1 96,6 96,8 96,1 93,9 72,6 78,0 60,0 82,1 65,1 95,8 75,3 63,0 70,2 69,8
Møre og Romsdal 82,9 96,3 96,2 98,6 93,2 72,7 74,2 61,0 86,0 65,2 94,3 77,4 72,3 64,1 70,6
Sør-Trøndelag 83,6 94,7 94,4 96,8 94,0 74,5 75,2 64,5 82,5 73,7 93,9 82,9 72,4 61,0 66,2
Nord-Trøndelag 84,1 95,2 94,2 98,3 95,7 76,5 82,5 54,5 79,5 78,1 87,0 80,2 60,4 64,3 75,4
Nordland 79,7 95,5 94,6 97,5 99,1 69,7 71,7 72,3 75,4 64,7 88,9 80,7 67,9 61,3 69,9
Troms 81,3 94,6 94,6 97 90,4 70,2 76,5 52,1 80,7 74,3 89,4 53,5 62,7 71,3 57,8
Finnmark 76,7 92,9 93,0 90,9 91,7 65,3 66,3 61,9 63,4 73,3 63,3 75 67,7 56,6 57,6
Høyeste verdi 89,2 97,3 97,0 99,4 99,1 78,6 82,8 86,8 93,1 82,9 96,9 89,8 80,4 75,0 77,0
Laveste verdi 76,7 92,9 93,0 90,9 87,6 65,3 56,9 45,0 63,4 62,9 63,3 53,5 50,8 56,0 42,9
Høyeste - Laveste 12,5 4,4 4,0 8,5 11,5 13,3 25,9 41,8 29,7 20,0 33,6 36,3 29,6 19,0 34,1

Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Indikatoren for ungdom uten og utenfor videregående opplæring gir informasjon om de som verken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående opplæring. Videre skilles denne gruppen i de som er i arbeid og de som ikke er i arbeid. Som styringsindikator gir denne det store bildet på utfordringene vi står overfor. Siden indikatoren gir et bilde av situasjonen «her og nå», er informasjonen av høy aktualitet.

Tabell 6 viser at andelen som er uten og utenfor videregående opplæring er omtrent 15 prosent av befolkningen i alderen 16-25 år. Andelen varierer fra 22 prosent i Finnmark til 12 prosent i Sogn og Fjordane. Andelen er lavest blant de aldersgruppene som normalt befinner seg i videregående opplæring.

Tabell 6: Ungdom som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, etter alder og fylke. 2016. Prosentandel. 
 Ungdom som verken befinner seg i eller har bestått videregående opplæring
  16-25 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år
Nasjonalt 15,2 2,6 5,2 7,6 16,8 19,1 19,4 20,0 19,7 20,8 20,1
Østfold 18,4 2,3 3,3 8,1 19,5 21,6 23,4 25,2 27,3 28,3 29,3
Akershus 13,8 2,7 5,6 5,0 15,2 18,1 18 19,5 18,7 19,9 19,5
Oslo 13,8 3,6 6,0 5,5 16,8 17,7 17,1 17,2 16,3 16,3 14,4
Hedmark 16,8 2,3 5,4 7,6 18,5 19 21,5 22,5 22,8 24,2 24,9
Oppland 16,3 2,4 4,9 8,7 17,2 20,7 19,2 22,3 20,0 24,0 23,6
Buskerud 17,2 2,4 5,1 8,9 17,9 21,7 24,4 24,2 23,4 24,0 23,9
Vestfold 17,2 1,7 4,0 7,3 17,8 21,1 22,6 24,4 24,7 27,1 24,7
Telemark 15,8 2,3 4,8 7,8 19 18,7 19,8 20 21,9 22,6 22,8
Aust-Agder 16,2 3,0 5,7 8,6 17,5 19,8 21,2 22,3 22,2 21,4 22,0
Vest-Agder 13,9 2,8 4,4 5,0 16,7 17,3 16,3 17,4 18,3 18,8 20,2
Rogaland 13,5 2,6 4,6 6,3 13,6 17,4 17,3 18,2 18,2 19,1 18,2
Hordaland 14,2 2,4 4,5 7,9 16,5 18,7 18,3 18 17,6 18,5 17,3
Sogn og Fjordane 11,9 2,5 4,7 11,4 14,4 15,0 14,6 12,2 15,1 16,4 13,6
Møre og Romsdal 14,1 1,1 4,7 8,3 15,3 17,5 18,1 19,1 17,7 20,0 21,5
Sør-Trøndelag 13,8 2,4 4,7 7,7 16,7 18,0 17,2 17,2 15,7 17,4 15,8
Nord-Trøndelag 15,8 2,0 5,4 8,3 18,1 19,4 19,5 20,8 20,0 23,4 23,2
Nordland 18,3 3,7 7,2 10,5 17,1 21,3 24,2 24 23,6 24,6 26,0
Troms 18,6 4,0 7,4 12,3 19,7 22,0 22,5 22,6 22,7 23,7 24,7
Finnmark 22,3 5,3 9,4 14,9 21,5 30,0 27,4 24 30,5 31 27,8
Høyeste verdi 22,3 5,3 9,4 14,9 21,5 30,0 27,4 25,2 30,5 31,0 29,3
Laveste verdi 11,9 1,1 3,3 5,0 13,6 15,0 14,6 12,2 15,1 16,3 13,6
Høyeste - Laveste 10,4 4,2 6,1 9,9 7,9 15,0 12,8 13 15,4 14,7 15,7

Tabell 7 viser utviklingen i andelen ungdom som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, og sysselsettingssituasjonen til disse. På nasjonalt nivå har andelen som ikke har bestått eller befinner seg i videregående opplæring sunket fra 17 til 15 prosent. Av disse 15 prosentene er omtrent halvparten i arbeid og halvparten ikke i arbeid. Det er andelen som ikke er i arbeid som har vært mest stabil, noe som gjelder for alle fylker.

Ny kilde for sysselsettingstall fra og med 2015 fører til endringer i tidsserien. Det gjør at andelene i arbeid og ikke i arbeid før og etter 2015 ikke er helt sammenlignbare. Hos SSB finnes mer informasjon om A-ordningen og forholdet mellom ny og gammel sysselsettingsstatistikk.

Tabell 7: Utviklingen i andel ungdom som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, fordelt på sysselsettingsstatus og fylke. Prosentandel. 
 Ungdom som verken befinner seg i eller har bestått videregående opplæring
  16 til 25 år og verken i eller bestått vgo 16 til 25 år og verken i eller bestått vgo, i arbeid 16 til 25 år og verken i eller bestått vgo, ikke i arbeid
  2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015* 2016 2017 2013 2014 2015* 2016 2017
Nasjonalt 17,4 17,1 16,6 15,9 15,2 9,6 9,3 8,2 7,7 7,4 7,8 7,7 8,4 8,2 7,8
Østfold 22,1 21,7 20,6 19,5 18,4 11,3 11,1 9,5 9,1 8,6 10,8 10,6 11,1 10,3 9,8
Akershus 15,6 15,1 14,7 14,2 13,8 9 8,6 7,6 7,3 7,3 6,6 6,5 7,1 6,9 6,5
Oslo 15,4 14,9 14,4 13,8 13,8 8,3 8 7,3 6,8 6,9 7,1 6,9 7,1 7 6,9
Hedmark 19,3 18,7 18,5 17,6 16,8 9,7 9,2 8,5 8,1 7,8 9,7 9,6 10 9,5 8,9
Oppland 17,9 18 17,5 16,6 16,3 10,2 10,1 9 8,7 8,7 7,7 7,8 8,4 8 7,6
Buskerud 19,4 19,1 18,5 17,9 17,2 10,6 10,5 9,2 9 8,8 8,8 8,7 9,2 8,9 8,4
Vestfold 19,9 19 19 17,8 17,2 10 9,5 8,8 8,2 8 9,9 9,5 10,3 9,6 9,2
Telemark 18,5 18,2 17,1 16,7 15,8 8,6 8,3 7,2 6,8 6,7 9,9 9,9 9,9 9,9 9,1
Aust-Agder 17,9 17,6 17,7 16,4 16,2 8,5 8,4 7,3 6,6 6,6 9,4 9,2 10,4 9,8 9,5
Vest-Agder 16,8 16,6 16 15,3 13,9 8,5 8,2 7 6,3 5,8 8,4 8,4 9,1 9 8,1
Rogaland 16,4 16 15,5 14,7 13,5 9,8 9,3 7,6 6,7 6 6,6 6,7 7,9 7,9 7,5
Hordaland 15,4 15,4 14,9 14,5 14,2 8,9 8,8 7,5 7 6,7 6,5 6,6 7,4 7,5 7,5
Sogn og Fjordane 13 13,1 12,6 12,1 11,9 7,8 7,7 6,6 6,1 5,8 5,1 5,4 6 5,9 6,1
Møre og Romsdal 16,2 15,7 15,8 15 14,1 9,5 9 7,9 7,4 6,9 6,7 6,7 7,9 7,7 7,2
Sør-Trøndelag 15,1 15 14,7 14,5 13,8 8,2 8 7,2 6,9 6,8 6,9 7 7,5 7,6 7
Nord-Trøndelag 17,9 17,2 17,3 16,5 15,8 9,4 8,7 7,9 7,9 7,6 8,5 8,5 9,4 8,6 8,2
Nordland 21,6 20,9 19,8 19 18,3 12,3 12 10,6 10,1 9,5 9,3 8,9 9,1 8,8 8,8
Troms 21,5 21 20,3 19,2 18,6 13 12,7 11,3 10,9 10,6 8,4 8,3 9 8,3 8
Finnmark 26,4 25,5 25,2 23,1 22,3 16,6 16 13,8 13,2 13 9,8 9,5 11,4 9,9 9,3
Høyeste verdi 26,4 25,5 25,2 23,1 22,3 16,6 16 13,8 13,2 13 10,8 10,6 11,4 10,3 9,8
Laveste verdi 13 13,1 12,6 12,1 11,9 7,8 7,7 6,6 6,1 5,8 5,1 5,4 6 5,9 6,1
Høyeste - Laveste 13,4 12,4 12,6 11 10,4 8,8 8,3 7,2 7,1 7,2 5,7 5,2 5,4 4,4 3,7

 

 

Fullført og bestått innen fem år 

 

 

 

1997-kullet 

1998-kullet 

1999-kullet 

2000-kullet 

2001-kullet 

2002-kullet 

2003-kullet 

 2004-kullet 

2005-kullet 

2006-kullet 

2007-kullet 

2008-kullet 

2009-kullet 

2010-kullet 

2011-kullet 

2012-kullet 

Endring 2006 - 2012 

Nasjonalt 

70 

71 

70 

67 

69 

69 

68 

69 

70 

69,7 

69,3 

70,6 

70,8 

72,7 

73,0 

74,5 

4,8 

Østfold 

71 

67 

68 

64 

67 

67 

64 

64 

65 

65,9 

64,3 

65,6 

65,3 

67,0 

70,0 

71,8 

5,9 

Akershus 

72 

76 

71 

68 

71 

71 

71 

73 

73 

74,5 

74,1 

74,7 

76,2 

77,9 

78,2 

79,7 

5,2 

Oslo 

65 

68 

68 

67 

70 

72 

71 

73 

73 

75,7 

74,6 

75,2 

74,0 

76,0 

75,9 

78,4 

2,7 

Hedmark 

68 

69 

70 

66 

62 

63 

64 

65 

65 

68,0 

68,8 

67,9 

70,5 

70,5 

70,3 

72,8 

4,8 

Oppland 

76 

73 

74 

71 

73 

71 

67 

67 

69 

68,0 

67,7 

69,4 

69,9 

71,5 

71,1 

73,7 

5,7 

Buskerud 

69 

72 

72 

69 

71 

69 

70 

66 

69 

67,7 

68,9 

71,2 

70,7 

71,7 

72,8 

73,5 

5,8 

Vestfold 

70 

69 

73 

67 

71 

64 

62 

65 

69 

67,2 

67,0 

69,2 

66,9 

72,7 

71,7 

74,0 

6,8 

Telemark 

68 

69 

71 

69 

70 

67 

69 

69 

68 

68,2 

69,0 

70,2 

70,5 

72,4 

74,0 

74,2 

6,0 

Aust-Agder 

73 

74 

71 

67 

67 

68 

68 

64 

66 

67,6 

67,5 

70,7 

71,7 

71,6 

71,8 

73,4 

5,8 

Vest-Agder 

76 

77 

76 

73 

72 

70 

70 

71 

71 

70,9 

71,5 

73,4 

73,6 

74,8 

74,6 

75,7 

4,8 

Rogaland 

72 

74 

71 

69 

73 

72 

71 

73 

72 

72,9 

71,6 

73,1 

73,1 

73,9 

75,0 

76,7 

3,8 

Hordaland 

72 

71 

72 

70 

72 

69 

70 

71 

70 

71,6 

69,1 

70,1 

70,5 

72,9 

72,3 

73,9 

2,3 

Sogn og Fjordane 

73 

75 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

75 

76,2 

74,6 

76,7 

73,6 

76,5 

77,4 

76,8 

0,6 

Møre og Romsdal 

70 

74 

72 

72 

73 

70 

71 

72 

74 

70,8 

71,2 

72,9 

72,5 

75,6 

75,0 

75,1 

4,3 

Sør-Trøndelag 

73 

72 

74 

73 

72 

73 

72 

73 

72 

70,1 

69,5 

69,7 

70,9 

72,5 

71,7 

73,5 

3,4 

Nord-Trøndelag 

75 

74 

71 

71 

71 

69 

70 

68 

70 

67,0 

70,0 

70,8 

69,5 

73,3 

72,8 

73,4 

6,4 

Nordland 

63 

60 

64 

58 

61 

60 

62 

64 

65 

61,6 

61,6 

62,7 

64,7 

65,8 

66,1 

66,8 

5,2 

Troms 

66 

67 

63 

57 

60 

59 

62 

61 

63 

60,7 

62,8 

64,1 

64,9 

65,7 

66,7 

68,8 

8,1 

Finnmark 

59 

53 

52 

49 

50 

52 

51 

52 

51 

49,2 

48,5 

55,3 

53,3 

54,4 

63,1 

60,8 

11,6 

Høyeste verdi 

76 

77 

76 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

76,2 

74,6 

76,7 

76,2 

77,9 

78,2 

79,7