Analyse av fravær på 10. trinn

En elev på 10. trinn har normalt seks dager og fem timer fravær. Fraværet har ikke endret seg de siste fire årene.

Hovedfunn 

  • Målt i median har en elev på 10. trinn seks dager og fem timer fravær. 
  • Sammenlignet med fraværet på Vg1 er dagsfraværet på 10. trinn tre dager mer, mens timefraværet er tre timer lavere.
  • Totalt sett er fraværet på grunnskolen tre dager mer og fem timer lavere sammenlignet med fraværet i videregående opplæring
  • Fraværet er likt for gutter og jenter
  • Finnmark skiller seg ut med to flere fraværsdager, mens timefraværet i Oslo er 6 timer høyere enn resten av landet. 

Når det er så store forskjeller i fraværet til enkeltelever, så er det bedre å bruke et annet mål enn gjennomsnitt. Medianen gir et riktigere bilde enn gjennomsnittet av hvor mye fravær det er vanlig for elever å ha. Det er fordi medianen ikke påvirkes like mye som gjennomsnittet av at noen veldig få elever har veldig høyt fravær. Sammen med median kan gjennomsnittet imidlertid også si noe om fordelingen, til tross for at den er ujevnt fordelt. Derfor publiserer vi også tall på gjennomsnittlig fravær.  

Det er i hovedsak de samme reglene for føring av fravær på vitnemålet på grunnskolen som for videregående skole. Det vil si at dokumentert fravær for inntil sammenlagt ti dager kan unnlates å føres på vitnemålet. For elever i grunnskolen er det ikke innført en fast fraværsgrense for udokumentert fravær i hvert fag.

Se regler for føring av fravær for grunnskolen

Se fraværstall for 10. trinn

 


Fraværet for gutter og jenter

Fraværet er likt for gutter og jenter. Det er heller ingen forskjell mellom fraværet på frittstående og offentlige skoler.

Fravær i fylkene

Det typiske elevfraværet i de ulike fylkene er mellom fem og åtte dager. Finnmark skiller seg litt ut ved at elevene typisk har åtte fraværsdager. Oslo skiller seg tydelig ut med elleve timer fravær, hvilket er seks timer mer enn medianen for landet.


Fravær i de største kommunene

For de største kommunene er dagfraværet høyest i Oslo og Bergen, mens timefraværet er høyest i Oslo og Trondheim. Kristiansand og Stavanger har lavest dags- og timefravær.

Datakvalitet

Det er meget få elever, kun to prosent, som ikke har fått registrert et fravær. De fleste elever, 70 prosent, har mindre enn 10 dager fravær. Kun 4 prosent har mer enn 30 dager fravær, og 26 prosent har mellom 10 og 30 dager fravær.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!