Fravær på 10. trinn for skoleåret 2018-19

Elevene på 10. trinn har typisk seks dager og fem timer fravær, slik som i fjor. Fraværet har ikke endret seg de siste fem årene.

Flere tall om fravær på 10. trinn.

Hovedfunn 

  • Elevene på 10. trinn har typisk seks dager og fem timer fravær, slik som i fjor. 
  • 14 prosent av elevene har mer enn 15 dager fravær.
  • Sammenlignet med fraværet på Vg1 har elevene på 10. trinn tre fraværsdager mer, mens timefraværet er tre timer mindre.
  • Det skiller lite mellom fraværet til gutter og jenter.
  • Elevene i Finnmark har tre fraværsdager mer enn landet som helhet.
  • Elevene i flere av de største kommunene har høyere timefravær enn landet som helhet.

 

Stabilt fravær

En elev på 10. trinn har typisk seks dager og fem timer fravær. Fraværet har ikke endret seg stort de siste fem årene. Sammenlignet med fraværet på Vg1 er dagsfraværet på 10. trinn tre dager mer, mens timefraværet er tre timer mindre.

Det er i hovedsak de samme reglene for føring av fravær på vitnemålet for grunnskolen som for videregående skole. Dokumentert fravær i skolen for inntil sammenlagt ti dager kan unnlates å føres på vitnemålet. For elever i grunnskolen er det ikke innført en fast fraværsgrense for udokumentert fravær i hvert enkelt fag. 

 

 

Små forskjeller mellom gutter og jenter

Det er små forskjeller i fraværet mellom gutter og jenter på 10. trinn, og dette stemmer overens med bildet vi ser for fraværet i videregående skoler. Jentene har typisk én fraværsdag mer enn guttene, mens gutter og jenter har like mange enkelttimer fravær. 

 

Høyest dagsfravær i Finnmark, og høyest timefravær i Oslo

Det er stor forskjell mellom fylkene både i dags- og timefraværet i skoleåret 2018-19.

Elevene i Finnmark har det høyeste dagsfraværet, som er tre dager mer enn for hele landet. Også elevenes typiske timefravær er relativt høyt i Finnmark, tre timer mer enn for landet.

Elevene i Oslo har det høyeste timefraværet, typisk elleve timer, hvilket er seks timer mer enn det typiske timefraværet for hele landet.

Elevene i Sogn og Fjordane har det laveste fraværet, typisk fire dager og to enkelttimer.

 

 

Høyt timefravær i flere av de største kommunene

Fraværet i de største kommunene preges av at elevene typisk har et større timefravær enn dagsfravær, og at timefraværet er høyere enn for landet som helhet.

Det er også betydelige forskjeller mellom de største kommunene i elevenes typiske timefravær. Elevene i Oslo og Trondheim har begge et typisk timefravær som er seks timer høyere enn i hele landet.

Det er mindre forskjeller i dagsfraværet mellom de største kommunene. Bærum har det laveste dagsfraværet, mens Kristiansand har det laveste timefraværet.

 

 

Hvorfor bruker vi median?

Når det er så store forskjeller i fraværet til enkeltelever, så er det bedre å bruke et annet mål enn gjennomsnitt. Medianen gir et riktigere bilde enn gjennomsnittet av hvor mye fravær det er vanlig for elever å ha. Det er fordi medianen ikke påvirkes like mye som gjennomsnittet av at noen  få elever har veldig høyt fravær.

14 prosent har mer enn 15 fraværsdager

De fleste elever, 86 prosent, har mellom 0 og 15 dager fravær. Kun 4 prosent har mer enn 30 dager fravær, og 10 prosent har mellom 15 og 30 dager fravær. Likeså har de fleste elever, 82 prosent, mellom 0 og 15 enkelttimer fravær. 7 prosent av elevene har mer enn 30 enkelttimer fravær.

Kun tre prosent av elevene har ikke fått registrert sitt fravær. 

 

 

Om statistikken

Fraværsstatistikken viser hvor mye fravær elevene vil få oppført på vitnemålet. Dette fraværet rapporterer hvor mange hele dager og timer eleven har vært borte. Hvis fraværet er dokumentert, kan inntil 10 dager strykes fra vitnemålet. Sykefravær kan først strykes fra og med fjerde sykedag. Timer strykes ikke.

For elever i grunnskolen er det ikke innført en fast fraværsgrense for udokumentert fravær i hvert fag.

Fravær for elever på 10. trinn er registerdata på individnivå, hentet fra fylkeskommunenes inntakssystem VIGO.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!