Mindre fravær i skolene de siste tre skoleårene

Det typiske fraværet for en elev i videregående var 5 dager og 12 timer i 2015-16. Det er 1 dag og 2 timer mindre enn i 2013-14.

statistikksidene finner du fraværstall for skoleårene 2013-14, 2014-15 og 2015-16, altså før fraværsgrensa ble innført. Du kan lage dine egne rapporter og bryte statistikken ned på både fylkes- og skolenivå. 

Vi har publisert en egen statistikk med foreløpige tall fra etter fraværsgrensa ble innført.

Hovedfunn

Vi bruker median når vi kommuniserer hva statistikken viser. Median er det beste målet fordi det gir et bilde av det typiske fraværet. Et gjennomsnitt baserer seg på mange ekstremverdier og gir ikke et like godt bilde av det typiske fraværet. 

Fraværet har gått ned de siste tre skoleårene 

Det typiske fraværet for en elev i 2015-16 var 5 dager og 12 timer. Det er 1 dag og 2 timer mindre enn i 2013-14. 

 

Dager (median)

Timer (median)

2015/16

5

12

2014/15

6

13

2013/14

6

14

Elever på yrkesfag har mer fravær enn elever på studieforberedende

 • Den typiske eleven på yrkesfag har 1 dag mer fravær enn den typiske eleven på studieforberedende.
 • Fraværet øker mer underveis i studieløpet på studieforberedende enn det gjør på yrkesfag. 
 • Blant de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det lavest fravær i de tradisjonelle lærefagene.
 • Elevene på elektrofag skiller seg ut med veldig lavt fravær, 3 dager og 6 timer. Elevene på design og håndverk har høyest fravær, 10 dager og 20 timer.

Jentene har mer dagsfravær enn guttene. Guttene har noe mer timesfravær enn jentene

 • Jentene har typisk 1 dag mer fravær enn guttene på alle trinn.
 • Timesfraværet er likt for gutter og jenter på Vg1 og Vg2, men på Vg3 stiger timesfraværet blant guttene klart. Gutter på Vg3 har typisk 17 timer fravær, mens jenter har 14 timer fravær. 

Store forskjeller mellom fylkene

 • Det er store forskjeller i elevenes fravær mellom fylkene, særlig når det gjelder timesfraværet.
 • Oslo og Finnmark har mest fravær. Telemark, Sogn og Fjordane og Rogaland har minst.

Forskjellene mellom fylkene kan skyldes ulik registreringspraksis.

Store forskjeller mellom skolene

 • Skoler med høyt timesfravær har også ofte et høyt dagsfravær.
 • På de fleste skolene er det typiske fraværet under 10 dager og 30 timer, men noen skoler har et betydelig høyere fravær enn dette.
 • Private videregående skoler er overrepresentert over skolene med høyest fravær.
 • De fleste av de offentlige skolene som har høyt fravær ligger i Oslo.

 

Fakta om fraværsstatistikken

Fraværsstatistikken forteller hvor mye fravær elevene har på vitnemålet sitt. Vitnemålet forteller ikke hvilke fag elevene har fravær i, kun hvor mange hele dager og timer de har vært borte. Hvis fraværet er dokumentert, kan inntil ti dager strykes fra vitnemålet. Timer strykes aldri.

Fraværet på vitnemålet er altså ikke det samme som fraværet skolene fører knyttet til fraværsgrensa. Statistikken kan derfor ikke brukes til å si noe om hvor mange elever som ikke får vurdering i et fag på grunn av for mye fravær. 

Fraværsgrensa har som mål å bidra til at elevene i videregående er mer på skolen. Statistikken kan over tid brukes til å si noe om tilstedeværelsen øker. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!