Søkere og førsteinntak til videregående opplæring 2016-2017

Alle tallene

Tabellene viser fordeling av søkere og tildeling av plasser etter fylke, utdanningsprogram, programområde/lærefag, alder, kjønn og rett.

Ni av ti har fått tilbud

Av i alt 194 072 søkere til skoleplass har vel 9 av 10 fått tilbud om plass. For søkere med ungdomsrett har 96 prosent fått tilbud. Dette er omtrent det samme som i fjor.

Av alle søkerne har 85 prosent fått tilbud om førsteønsket sitt, mens 89 prosent av de med ungdomsrett har fått det samme.

De fleste får førsteønsket sitt på Vg1

Totalt er det 81 prosent av søkerne til Vg1 som har fått tilbud om førsteønsket. 90 prosent av søkerne til Vg1 studiespesialisering får oppfylt førsteønsket sitt, mens kun 66 prosent av søkere til elektrofag får det samme.

For første gang er det flere som søker og har fått tilbud om plass på studieforberedende utdanningsprogrammer enn yrkesfaglige utdanningsprogrammer på Vg1. Det skyldes utelukkende endringen av medier og kommunikasjon fra yrkesfag til studieforberedende. Medier og kommunikasjon har like mange søkere som det nedlagte yrkesfaglige utdanningsprogrammet på Vg1.

Det nye studieforberedende utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur har i underkant av 1 300 søkere på Vg1. Det er omtrent 400 flere enn det nedlagte Vg1-programområdet studiespesialisering med formgivning.

Medieproduksjon, som er et nytt programområde på Vg1 under design og håndverk, har i underkant av 300 søkere.

11 000 på venteliste

Omtrent 16 500 av de som søkte om skoleplass står foreløpig uten tilbud om plass til videregående opplæring det kommende skoleåret. 11 000 søkere står på venteliste, mens omtrent 3 500 er av ulike grunner blitt avvist.

Helse- og oppvekstfag øker mest

Helse- og oppvekstfag på Vg1 har hatt den største økningen, både i antall søkere og tilbud om skoleplass. 1000 flere enn i fjor har søkt og over 600 flere har fått tilbud om plass på Vg1.

Teknikk og industriell produksjon, studiespesialisering, elektrofag og restaurant- og matfag på Vg1 har færre søkere og tilbud om skoleplass. 

Søkere og tilbud Vg1 2015 og 2016 fordelt på utdanningsprogram
 Antall søkere til skoleplassAntall tilbudt skoleplass
Utdanningsprogram20152016Endring2015 2016 Endring
Bygg/anleggsteknikk 3 980 4 293 313 4 287 4 377 90
Design/håndverksfag 2 091 2 383 292 2 287 2 394 107
Elektrofag 6 862 6 624 -238 4 985 4 906 -79
Helse- og oppvekstfag 9 389 10 441 1 052 8 341 8 960 619
Idrettsfag 5 329 5 527 198 4 263 4 380 117
Kunst/design/arkitektur 0 1 259 1 259 0 1 173 1 173
Musikk/dans/drama 2 691 2 665 -26 2 143 2 124 -19
Medier/
kommunikasjon (ny)
0 3 050 3 050 0 2 839 2 839
Medier/
kommunikasjon (gammel)
3 130 0 -3 130 2 942 0 -2 942
Naturbruk 1 687 1 932 245 1 683 1 774 91
Restaurant/matfag 2 257 2 115 -142 2 411 2 330 -81
Service/samferdsel 3 536 3 732 196 3 558 3 649 91
Studiespesialisering 29 232 27 724 -1 508 27 552 26 539 -1 013
Teknikk/industriell
produksjon
6 634 5 958 -676 6 534 6 149 -385
 I alt 76 818 77 703 885 70 986 71 594 608

Om statistikken

  • Tallene er basert på førsteinntaket, som alle fylkeskommunene har gjennomført innen 15. juli.
  • Det er bare søknader til offentlige skoler som er med i vår statistikk.
  • Forskjeller mellom våre tall og fylkenes egne tall kan skyldes at det er mulig å søke inntak ved flere fylker.

Eldre inntakstall

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!