Spesialpedagogisk hjelp

Barn med spesialpedagogisk hjelp har økt litt de siste årene. Det er flest gutter som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

3,4 prosent av barna får spesialpedagogisk hjelp

I 2020 hadde 9 255 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp, noe som tilsvarer 3,4 prosent av barna i barnehagen. Det har vært en svak, men jevn økning i andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste fem årene.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte til for eksempel å utvikle språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis individuelt eller i gruppe.

Antall og andel barn som får spesialpedagogisk hjelp
 20162017201820192020
Antall  8 290 8 674 8 813 9 190 9 255
Andel av alle barn i barnehage 2,9 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,4 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Andelen som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, øker fra 0,3 prosent blant barna under 2 år til 6,4 prosent blant 5-åringene. Til sammenligning får bare 3,5 prosent av elevene på 1. trinn spesialundervisning. En årsak til at andelen barnehagebarn som får spesialpedagogisk hjelp, øker med alderen, kan være at det tar tid før et barns utfordringer kommer til syne, og at hjelpen settes inn som skoleforberedende tiltak (Wendelborg mfl. 2015). 

Andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, 2020
0-1 år2 år3 år4 år5 år6 årTotalt
0,3 % 1,1 % 2,9 % 4,7 % 6,4 % 80,8 % 3,4 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

I tillegg til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp går det 4 673 barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

Rett til spesialpedagogisk hjelp

Barnehageloven § 31 slår fast at barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.

7 av 10 barn som får spesialpedagogisk hjelp, er gutter

72 prosent av dem som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, er gutter. Overvekten av gutter er større i aldersgruppen 3–5 år enn blant de yngste barna.

 

 

7 av 10 som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er gutter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!