Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

For at alle barn skal ha anledning til å gå i barnehage, er det innført nasjonale moderasjonsordninger. Ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Familier med en samlet inntekt under 566 100 kroner (fra 1. august 2020) har også rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen per uke (udir.no).

Formålet med de nasjonale moderasjonsordningene er å tilrettelegge for økt barnehagebruk og å bedre økonomien til økonomisk utsatte familier.

46 000 husholdninger har fått redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt

Totalt fikk nærmere 46 100 husholdninger reduksjon i foreldrebetalingen og/eller gratis kjernetid på grunn av lav inntekt i 2020. Til sammen har 56 500 barn fått lavere oppholdsbetaling, hvorav nær 34 000 barn fått gratis kjernetid på grunn av lav inntekt. Sammenlignet med 2019, fikk over 10 000 flere husholdninger og 12 700 flere barn inntektsgradert foreldrebetaling i 2020. Noen kommuner oppgir at de har justert grensen for moderasjon, noe som kan ha ført til at flere husholdninger og barn omfattes av ordningen. Omtrent 2 300 barn har i tillegg friplass i barnehage.

Tall for inntektsmoderasjon og søskenmoderasjon, 2020
 InntektsmoderasjonSøskenmoderasjon 
Antall husholdninger som har fått redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt 46 098 Barn som har fått søskenmoderasjon som 2. barn 45 030
Antall barn som har fått lavere oppholdsbetaling på grunn av lav inntekt 56 503 Barn som har fått søskenmoderasjon barn 3. 2 682
Barn som har fått gratis kjernetid på grunn av lav inntekt 33 917 Søskenmoderasjon totalt 47 712

Søskenmoderasjon til 47 700 barn

88 prosent av kommunene har 30 prosent søskenmoderasjon for barn 2, som er kravet i forskrift. De andre kommunene har ordninger som går utover minimumskravet. 45 000 barn får søskenmoderasjon som barn nummer 2, og omtrent 2 700 barn får søskenmoderasjon som barn nummer 3. Alle kommuner har 50 prosent eller høyere søskenmoderasjon for barn nummer 3, som er kravet i loven.

 

Tall for inntektsmoderasjon og søskenmoderasjon, 2020
 InntektsmoderasjonSøskenmoderasjon 
Antall husholdninger som har fått redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt 46 098 Barn som har fått søskenmoderasjon som 2. barn 45 030
Antall barn som har fått lavere oppholdsbetaling på grunn av lav inntekt 56 503 Barn som har fått søskenmoderasjon barn 3. 2 682
Barn som har fått gratis kjernetid på grunn av lav inntekt 33 917 Søskenmoderasjon totalt 47 712

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!