Åpningstider og stengte barnehager høsten 2020

Selv om barnehager i liten grad har vært helt stengt, har koronasituasjonen påvirket åpningstidene til noen barnehager i løpet av høsten 2020. Det er store variasjoner mellom kommuner.

4 prosent av barnehagene har hatt stengt som følge av korona høsten 2020

4 prosent av barnehagene holdt helt stengt, mens 9 prosent har vært delvis stengt mellom 1. august og 15. desember 2020. Barnehagene som var helt eller delvis stengt i perioden var i gjennomsnitt stengt i 6 dager. 

Stengte barnehager i perioden 1.august til 15. desember
 Antall barnehagerAndel barnehager
Ikke stengt 4 901 87 %
Delvis stengt (feks. enkelte kohorter/grupper/avdelinger) 480 9 %
Hele barnehagen stengt 225 4 %
Totalt 5 606 100 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Av de barnehagene som måtte stenge stengte 76 prosent én gang, 15 prosent stengte 2 ganger mens 8 prosent stengte 3 eller flere ganger. 

Antall ganger barnehagen har vært stengt (helt eller delvis)
 Antall barnehagerProsent
1 gang 538 76 %
2 ganger 105 15 %
3 ganger 24 3 %
4 ganger eller mer 37 5 %
Totalt 704 100 % 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 

13 prosent av barnehagene var helt eller delvis stengt høsten 2020.

 

Det er stor variasjon mellom kommuner i antall barnehager som har hatt helt stengt i perioden. I Oslo kommune var det 46 barnehager som hadde helt stengt dernest følger Indre Østfold kommune med 33 stengte barnehager og Bergen kommune med 23 stengte barnehager.

33 prosent av barnehagene hadde redusert åpningstid høsten 2020

Barnehagene har en gjennomsnittlig ordinær åpningstid på 9,5 timer per dag. Høsten 2020 hadde 24 prosent av barnehagene redusert åpningstid for hele barnehagen, mens 9 prosent har hatt det for enkelte kohorter/grupper eller avdelinger. Barnehagene som hadde redusert åpningstid høsten 2020 hadde i gjennomsnitt 1 time kortere åpningstid enn ordinært. For disse barnehagene var den gjennomsnittlige åpningstiden på 8,4 timer per dag. De reduserte åpningstidene er i gjennomsnitt på 8,5 i private barnehager og 8,3 i kommunale barnehager. 

Barnehager med redusert åpningstid
 Redusert åpningstidAndel barnehager
Nei 3 784 67 %
Ja, delvis (feks. enkelte kohorter/grupper/avdelinger) 491 6 %
Ja, hele barnehagen 1 342 24 %
Totalt 5 606 100 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!