Elever som slutter i løpet av året i videregående opplæring 2017-18

Her finner du statistikk over antall og andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret. En elev må ha sluttet etter 1. oktober for å bli inkludert i statistikken. 

Her finner du statistikken
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/sluttet/

Andelen elever som slutter i løpet av året har sunket

De siste seks årene har andelen elever som slutter i løpet av skoleåret sunket fra 4,2 prosent til 3,8. I antall tilsvarer dette en nedgang på rundt 900 elever som slutter i året. Nedgangen har vært like stor for studieforberedende og yrkesfag i denne perioden, men fortsatt er det store forskjeller mellom andelene som slutter på de to programmene På studieforberedende utdanningsprogrammer var det 2,3 prosent av elevene som sluttet i løpet av året i 2017-18. På yrkesfag var den samme andelen 6,3 prosent.

Det er like stor andel elever som slutter i løpet av året i 2017-18 som året før.

Nedgang i andel elever som slutter på Vg2

Fra 2011-12 til 2017-18 er det særlig på Vg2 det har vært en tydelig nedgang i andelen elever som slutter i løpet av skoleåret. Der har en stor del av nedgangen skjedd det siste skoleåret. Vg1 har størst andel elever som slutter i løpet av året, og her er det også en liten økning fra 2016-17 til 2017-18. På Vg3 har andelen som slutter ligget på omtrent samme nivå i hele perioden.

 

Færre jenter enn gutter slutter i løpet av året

Det har vært en større nedgang i andelen jenter som slutter i løpet av året enn gutter i perioden 2011-12 til 2017-18.  Fra 2016-17 til 2017-18, ser vi derimot kun en nedgang i andel gutter som slutter i videregående opplæring, mens det stabiliserer seg for jenter.  

 

Varierende utvikling i andel elever som slutter på fylkesnivå

Fra 2016-17 til 2017-18 har 8 fylker hatt en nedgang i andelen elever som slutter i løpet av året, mens 10 fylker har hatt en økning (for fylket Trøndelag i 2016-17 er de tidligere fylkene Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen). 7 av fylkene som har hatt nedgang i andelen elever som slutter fra 2016-17 til 2017-18, lå over eller på gjennomsnittet i 2016-17, mens 6 av fylkene med oppgang i samme periode lå under snittet i 2016-17.

Det er en spesielt positiv utvikling (0,6 prosentpoeng eller større nedgang i andelen som slutter) i Finnmark, Buskerud og Møre og Romsdal. Av de fylkene med vekst i andelen elever som slutter, er det Nordland og Vestfold som skiller seg mest negativt ut. Totalt sett i 2017-18, var det færrest elever som sluttet i Oslo og Sogn og Fjordane, mens flest elever sluttet i Nordland og Finnmark.

 

Stabil eller positiv utvikling for nesten alle utdanningsprogrammene

Det siste året har det kun vært ett utdanningsprogrammer som har en større oppgang enn 0,2 prosentpoeng i andelen elever som slutter i løpet av året. For design og håndverk har andelen som slutter økt med 0,6 prosentpoeng.  Størst nedgang i andelen som slutter, har det vært for utdanningsprogrammene i naturbruk, medier og kommunikasjon (studieforberedende) og bygg –og anleggsteknikk.

Færrest elever slutter i løpet av året på idrettsfag, studiespesialisering og musikk, dans og drama.  Flest elever slutter i design og håndverk, påbygging til generell studiekompetanse, restaurant- og matfag og service og samferdsel.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!