Hovedfunn statistikk - elever som slutter i løpet av året i videregående opplæring

Her finner du statistikk over antall og andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret. En elev må ha sluttet etter 1. oktober for å bli inkludert i statistikken. 

Her finner du statistikken

Skoleporten.no
Statistikksidene

Du kan se tallene på nasjonalt nivå (hele landet, utlandet), fylkesnivå og skolenivå. Du kan også se andelen sluttet fordelt på utdanningsprogram og trinn. Fordeling på kjønn kan du se på nasjonalt nivå og fylkesnivå.

Andelen elever som slutter i løpet av året har sunket litt

De siste seks årene har andelen elever som slutter i løpet av skoleåret sunket fra 4,2 prosent til 3,8. Halvparten av nedgangen har skjedd det siste året. I antall tilsvarer dette en nedgang på omtrent 800 elever som slutter, hvorav 400 det siste året. På studieforberedende utdanningsprogrammer var det 2,3 prosent av elevene som sluttet i løpet av året i 2016-17. På yrkesfag var det 6,4 prosent.

Det er vært en liten nedgang i andel som slutter på både studieforberedende og yrkesfag i perioden. Det siste året (fra året før fraværsgrensen ble innført til året etter) har det vært en nedgang i alle utdanningsprogrammer unntatt elektrofag og teknikk og industriell produksjon (TP). Årsaken til at yrkesfag totalt likevel ikke har hatt en nedgang det siste året er, i tillegg til økningen i TP, at medier og kommunikasjon Vg1 har blitt flyttet fra yrkesfag til studieforberedende.

Tabell 1. Andel som har sluttet fordelt på studieprogram fra 2011-12 til 2016-17. Prosent

Færre elever slutter på Vg1

Fra 2011-12 til 2016-17 er det særlig på Vg1 det har vært en tydelig nedgang i andelen elever som slutter i løpet av skoleåret. Halvparten av nedgangen har skjedd det siste året. Likevel er det på Vg1 det er flest elever som slutter i løpet av året. Det har også vært en nedgang på Vg2, hovedsakelig fra 2012-13 til 2014-15. På Vg3 har andelen som slutter ligget på omtrent samme nivå i hele perioden.

Tabell 2. Andel som har sluttet fordelt på trinn fra 2011-12 til 2016-17. Prosent. 

Færre jenter slutter i løpet av året

Mens det er en svært stabil andel gutter som slutter i løpet av skoleåret, har andelen jenter gått ned i perioden. I 2011-12 var andelen jenter som sluttet litt høyere enn andelen gutter. I 2016-17 er det 0,5 prosentpoeng færre jenter enn gutter som slutter.

Tabell 3. Andel som har sluttet fordelt på kjønn fra 2011-12 til 2016-17. Prosent.

Størst nedgang i fylker med høy andel elever som slutter

Fra 2015-16 til 2016-17 har 10 fylker hatt en nedgang i andelen elever som slutter i løpet av året, mens 7 fylker har hatt en økning. De to fylkene med høyest andel elever som slutter i 2015-16, Østfold og Nordland, er de to fylkene med størst nedgang det siste året.

Østfold har hatt en nedgang fra 7,1 prosent til 3,8 prosent og ligger nå på gjennomsnittet for landet. 2015-16 var imidlertid et svært dårlig år for Østfold. Andelen elever som sluttet i 2016-17 er det samme i Østfold som det var i 2012-13.

I 2016-17 var det færrest elever som sluttet i løpet av året i Sogn og Fjordane, Vestfold og Oslo, mens flest elever sluttet i Nordland og Finnmark. 

Tabell 4. Andel som har sluttet fordelt på fylke fra 2015-16 og 2016-17. Prosent. 

Litt færre elever slutter i nesten alle utdanningsprogrammer

Det siste året har det vært en nedgang i andelen elever som slutter i løpet av året i alle utdanningsprogrammer unntatt to. I elektrofag er det like mange som slutter, mens det har vært en økning i teknikk og industriell produksjon. Størst nedgang har det vært i påbygging til generell studiekompetanse.

Færrest elever slutter i løpet av året på idrettsfag, studiespesialisering og elektrofag. Flest elever slutter i design og håndverk, påbygging til generell studiekompetanse og restaurant- og matfag.

Tabell 5. Andelen som har sluttet fordelt på programfag fra 2015-16 og 2016-17. Prosent. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!