Analyse - grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen 2017-18

Avgangselevene fra grunnskolen våren 2018 fikk bedre karakterer enn de som gikk ut året før, og antallet elever som ikke får karakter har gått ned.

Se karakterstatistikk og statistikk for grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng har økt jevnt de siste årene, både nasjonalt og i alle fylker. Elevkullet har denne gangen i snitt 41,8 grunnskolepoeng. Dette er 0,4 poeng mer enn i fjor. Jentene har hatt en mer positiv utvikling enn guttene og har nå i snitt 4,5 grunnskolepoeng mer enn guttene. Elevene ved private skoler har i snitt 2,3 grunnskolepoeng mer enn elever ved offentlige skoler, men kun 3,4 prosent av elevene går på private grunnskoler.

For de enkelte fagene er det relativt små endringer i standpunkt- og eksamenskarakterer fra i fjor, men for de fleste fagene er karakterene stabile eller går svakt opp.

Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer i fag ved avslutningen av 10. Trinn, en sum av alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Det beregnes ikke grunnskolepoeng for elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.

Små forskjeller

Kun 2,3 grunnskolepoeng skiller fylkene med høyest og lavest grunnskolepoeng i 2017-18. Elevene i Akershus har det høyeste snittet på 42,6 grunnskolepoeng.

I 2017-18 er det rundt 3 200 av nær 61 000 elevene som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, og som derfor ikke får beregnet grunnskolepoeng. Dette utgjør 5,3 prosent av elevene. I fjor utgjorde dette 5,6 prosent.

 Tabell 1. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng, 2017-18.
 Alle   Gutter Jenter
   Snitt-poeng Antall elever   Snitt-poeng  Antall elever Snitt-poeng  Antall elever
Alle skoler   41,8  57 727  39,6  29 401  44,1  28 326
Offentlige  41,7  55 765  39,5  28 416  44,0  27 349
Private  44,0  1 962  42,5  985  45,5  977

Karakterer i fag

Elevene får i snitt høyere karakterer på muntlig eksamen enn til standpunkt, og høyere karakterer til standpunkt enn på skriftlig eksamen.

Det er kun små endringer i snittkarakteren i de enkelte fag, både til eksamen og standpunkt, sammenlignet med i fjor. I de fagene hvor karakteren endrer seg fra i fjor, går i hovedsak karakteren opp med 0,1 karakterpoeng. Snittkarakteren på skriftlig eksamen i matematikk skriftlig endrer seg mest, og går opp med 0,2 karakterpoeng fra i fjor.

Tabell 2. Gjennomsnittlige karakterer for 10. trinn, 2017-18.
 StandpunktSkriftlig   eksamenMuntlig   eksamen
 

Snitt-karakter

Antall  elever

Snitt-karakter

Antall  elever

Snitt-karakter

Antall  elever

Engelsk, skriftlig

4,0

56 559

3,7

19 422

   
Engelsk, muntlig

4,3

56 683

   

4,5

9 077

Matematikk, skriftlig

3,7

56 731

3,6

18 836

   
Matematikk, muntlig        

4,2

8 412

Norsk hovedmål, skriftlig

3,9

56 295

3,5

17 432

   
Norsk sidemål, skriftlig

3,7

49 588

3,4

15 210

   
Norsk, muntlig

4,3

56 299

   

4,5

9 059

 

Jentene får høyere karakterer enn guttene i de fleste fag, både til standpunkt og til eksamen. Forskjellen er størst i norsk.

Fordelingen av elever på enkeltkarakterer til skriftlig eksamen viser at det er flest elever som får karakteren 3 på eksamen i norsk hovedmål og norsk sidemål. I engelsk og matematikk er det flest elever som får karakteren 4, og det er flere som får karakteren 5 eller 6 enn i norsk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!