Gjennomføring av videregående opplæring

Aldri har flere fullført og bestått videregående opplæring. 78 prosent av elevene som begynte i Vg1 i 2013 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen 5/6 år.

Hovedfunn

  • 78,1 prosent av elevene gjennomfører med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år. 
  • Det har aldri vært flere som gjennomfører
  • Gjennomføringsandelen er høyest i Sogn og Fjordane og lavest i Finnmark
  • 13,7 prosent av ungdom i alderen 16-25 år har verken bestått eller befinner seg i videregående opplæring
  • Aldri har færre ungdommer vært uten eller utenfor videregående opplæring

Stadig flere ungdommer gjennomfører videregående opplæring

78,1 prosent av de som begynte i Vg1 i 2013 fullførte med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år. Aldri har flere ungdommer fullført og bestått.

Hvordan måles gjennomføring

  • Fem år etter påbegynt Vg1 for studieforberedende
  • Seks år etter påbegynt Vg1 for yrkesfag

Gjennomføring viser til andelen som har fullført og bestått med yrkes-  eller studiekompetanse. 

Andelen ungdommer som fullfører og består videregående opplæring har økt årlig siden det første kullet i Kunnskapsløftet begynte i 2006. I løpet av perioden 2006–2013 har gjennomføringsandelen økt med 6 prosentpoeng. Justert for kullstørrelse innebærer dette at det årlig er 4 000 flere ungdommer som gjennomfører videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse.

Høyest gjennomføring i Sogn og Fjordane

Gjennomføringen er høyest i Sogn og Fjordane med 83 prosent, mens den er lavest i Finnmark med 67 prosent. Finnmark har imidlertid hatt en svært god utvikling de seneste årene. Siden 2006-kullet har gjennomføringsandelen økt med 15 prosentpoeng.

Samtlige fylker har økt gjennomføringsandelen perioden, og for alle fylkene skjer  økningen i både studieforberedende og yrkesfag.

Hvert år fullfører omtrent 2,5 prosent av elevene med planlagt grunnkompetanse. Prosentandelen varierer fra 1 prosent i Finnmark og Nordland til 4 prosent i Buskerud. Disse elevene er ikke inkludert når vi snakker om andelen elever som fullfører og består med studie- eller yrkeskompetanse.

Kun halvparten gjennomfører restaurant- og matfag

Elever på studieforberedende utdanningsprogrammer fullfører i større grad enn elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 88 prosent av elevene som begynte i et studieforberedende utdanningsprogram i 2013, fullførte i løpet av fem år. For elever som begynte i yrkesfaglige utdanningsprogrammer fullførte 68 prosent i løpet av seks år. Forskjellen mellom de to studieretningene er altså på 20 prosentpoeng.

Det er også store forskjeller mellom de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene. I elektrofag fullfører og består 76 prosent med studie- eller yrkeskompetanse, mens tilsvarende andel er 49 prosent for restaurant- og matfag.

 

Stadig færre ungdommer er uten og utenfor videregående opplæring

I aldersgruppen 16-25 år er det 13,7 prosent som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring. Andelen varierer fra 20 prosent i Finnmark til 10 prosent i Sogn og Fjordane. På nasjonalt nivå har andelen av denne aldersgruppen som ikke har bestått eller befinner seg i videregående opplæring sunket hvert år siden 2010.

Ungdom som ikke har fullført videregående opplæring, trenger ikke å være inaktive. Mange velger å avslutte opplæringen for å jobbe. Av de 14 prosentene som er uten og utenfor videregående opplæring er omtrent halvparten i arbeid og halvparten ikke i arbeid. Andelen som er i arbeid er særlig høy i de tre nordligste fylkene, og disse tre fylkene har også den høyeste andelen ungdom som ikke har fullført videregående opplæring.

Den totale andelen som er uten og utenfor videregående opplæring øker med alderen fra 16 til 25 år. Samtidig er også flere i arbeid desto eldre de er.

 

Om statistikken

Tallene viser om elevene har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse fem/seks år etter at de begynte i videregående opplæring for første gang. Elever som begynner studieforberedende utdanningsprogrammer måles etter fem år. Elever som begynner i yrkesfaglige utdanningsprogrammer måles etter seks år. Tidligere gjennomføringsstatistikk. 

Tidligere viste statistikken gjennomføring i løpet av fem år. Siden yrkesfagene hovedsakelig har et år lenger utdanningsløp, er yrkesfagenes måletidspunkt flyttet til seks år. Dette gir et riktigere bilde av forholdet mellom studieforberedende og yrkesfag, og er mer i tråd med hvordan gjennomføring måles internasjonalt.

Ungdom uten og utenfor videregående opplæring:

Tallene gir informasjon om andelen ungdom i alderen 16-25 år som verken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående opplæring. Videre skilles denne gruppen i de som er i arbeid og de som ikke er i arbeid.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!