Statistikk over innvandrere i grunnopplæringen 2014

Vi har samlet statistikk om barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn sin deltakelse i barnehage og grunnopplæring. Statistikken viser også læringsresultater, progresjon og gjennomføring.

Notatet, som du finner nederst på denne siden, baserer seg på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, BASIL og GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Resultater er for skoleåret 2012/13, og deltakelse er per 1. oktober 2013. Du finner oppdaterte tall og kunnskap om barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn her. 

Sammendrag

Andelen barn og elever med innvandrerbakgrunn i barnehage og grunnopplæring øker hvert år. I barnehagen var 13 prosent av barna minoritetsspråklige i 2013. Dekningsgraden blant minoritetsspråklige var lavere enn for øvrige barn. Av alle barn i alderen 1-5, gikk 90 prosent i barnehage, mot 77 prosent av minoritetsspråklige barn. De siste årene har det vært en betydelig økning i andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage.

Både i grunnskolen og i videregående opplæring hadde 14 prosent av elevene innvandrerbakgrunn. Blant voksne deltakere i ordinær grunnskoleopplæring hadde 91 prosent innvandrerbakgrunn, mens i videregående opplæring hadde 28 prosent innvandrerbakgrunn. 

De fleste ungdomsskoler og videregående skoler hadde under 10 prosent elever med innvandrerbakgrunn. Både blant ungdomsskolene og de videregående skolene hadde 4 prosent av skolene over 40 prosent elever med innvandrerbakgrunn.

Elever med innvandrerbakgrunn presterer lavere på nasjonale prøver, oppnår lavere karakterer, og gjennomfører videregående opplæring i mindre grad enn øvrige elever, særlig de som selv har innvandret til Norge. Dette har blant annet sammenheng med at mange har bodd kort tid i landet og at mange har foreldre med lavt utdanningsnivå. De norskfødte kvinnene med innvandrerforeldre har i større grad enn øvrige kvinner ordinær progresjon, og fullfører videregående opplæring i løpet av fem år i like stor grad som øvrige kvinner.  

Les notat

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!