Kostnader i barnehagene 2019

Totale kostnader til barnehager i 2019 beløper seg til 57,8 mrd. kr.

Om denne rapporten

I den årlige rapporten, utarbeidet av Telemarksforskning og Samfunnsøkonomisk analyse, analyseres kostnader i barnehager for regnskapsåret 2019.  

Hovedfunn

  • Kostnadsforskjellene mellom private og kommunale barnehager reduseres litt etter to år med økning
  • Totale kostnader til barnehager i 2019 er 57,8 mrd. kr
  • Det er dyrere å leie barnehagelokaler fra samme konsern, enn å leie fra andre eksterne eller eie lokalene selv

Totale kostnader til barnehager

Totale kostnader til barnehager i 2019 beløper seg til 57,8 mrd. kr, fordelt på 31,2 mrd. til kommunale barnehager og 26,6 mrd. til private barnehager. I de kommunale barnehagene finansierer kommunene ca. 85 prosent av kostnadene, mens andelen kommunal finansiering er 82 prosent i de ordinære private barnehagene og 84 prosent i de private familiebarnehagene. Foreldrebetaling, inkludert kostpenger, utgjør 14 prosent av finansieringen for både kommunale barnehager og private barnehager. Andre typer inntekter og støtte utgjør 1–3 prosent av den totale finansieringen.

Kostnadsforskjeller mellom kommunale og private barnehager

Fra 2018 til 2019 økte kostnadene til ordinær drift med 4,9 prosent i kommunale barnehager og med 5,6 prosent i private barnehager. Kostnadsforskjellene mellom kommunale og private barnehager reduseres derfor litt, fra 9,8 prosent i 2018 til 9,2 prosent i 2019.

Personalkostnadene utgjør den klart største delen av kostnadene i barnehager. I kommunale barnehager utgjør personalkostnadene 81 prosent av totale kostnader, mens tilsvarende tall for private ordinære barnehager er 77 prosent.

Hva kjennetegner barnehager som eier og leier barnehagebygg?

Årets temakapittel ser nærmere på forskjeller mellom private barnehager som eier eller leier sine lokaler. Andelen barnehager som leier lokaler fra annen virksomhet i samme konsern, har mer enn doblet seg fra 2014 til 2019. I 2019 leide 21 prosent av barnehagene lokaler fra annen virksomhet i samme konsern. Samtidig har andelen som leier av eksterne eiere gått ned, mens andelen som eier lokalene selv i liten grad er endret. Tallene viser at det er dyrere å leie enn å eie, og det er særlig dyrere å leie fra eget konsern.

Flere rapporter om kostnader i barnehager

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!