Evaluering av fagfornyelsen

Universitetet i Oslo (UiO) har fått midler til å evaluere nye læreplaner i skolen. Evalueringen skal foregå over fem år og settes i gang høsten 2019.   

Hva skal det forskes på? 

UiO skal analysere fagfornyelsens intensjoner, endringsprosesser og arbeidsformer i utvikling og bruk av læreplanene.  De skal også se på virkninger i skolens praksis og elevenes læring.

De skal formidle praksisnær kunnskap om hvordan skolene i evalueringsprosjektet jobber med:

 • tverrfaglighet
 • dybdelæring
 • pedagogisk bruk av IKT
 • undervisningen
 • samarbeid i profesjonsfellesskapet

Evalueringen skal også gi oss kunnskap om hvordan arbeidet med fagfornyelsen styres og ledes i kommunene og på skolene.   

Funnene fra evalueringen blir publisert underveis i prosjektperioden. 

Hvem bestemmer hva som skal evalueres?

Evalueringen ledes av et eget programstyre. De bestemmer hvilke forskningsprosjekter som skal settes i gang.

 • Elaine Munthe (leder), professor og dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger.
 • Ola Erstad, professor og instituttleder ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Lise Tingleff Nielsen, områdesjef for grunnskole, Danmarks Evalueringsinstitutt
 • Knut Martin Mørken, professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Torjer Andreas Olsen, professor ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø
 • Elise Wedde, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet
 • Kristin Eidet Robstad, Kommunaldirektør i nye Kristiansand kommune
 • Kjersti Flåten, divisjonsleder for Divisjon for kunnskap, analyse og formidling, Utdanningsdirektoratet
 • Hallvard Thorsen, Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet stiller i programstyremøtene som observatør

 

Hvorfor evaluere?

Kunnskapen skal brukes til å justere fagfornyelsen underveis, og vil være et viktig grunnlag for fremtidig politikkutforming. Det skal også komme elevene i den norske skolen til gode.

Neste utlysning våren 2020

Neste utlysning kommer våren 2020. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!