Evaluering av fagfornyelsen

Fagfornyelsen skal gi skolen nye læreplaner fra skolestart i 2020. Udir har etablert et evalueringsprogram som skal gi kunnskap om hvordan fagfornyelsen gjennomføres, og om hvordan skolen endrer seg gjennom arbeidet.

Evalueringsprogrammet varer fra 2019 til 2025. 

Hva skal evalueres?

Evalueringen skal gi kunnskap om:

 • Kvaliteten på det nye læreplanverket.
 • Hvordan det arbeides med å utvikle og ta i bruk det nye læreplanverket. 
 • Hva fagfornyelsen betyr for skolens praksis og for elevene.

Hvem bestemmer hva som skal evalueres?

Evalueringen ledes av et eget programstyre. De bestemmer hvilke forskningsprosjekter som skal settes i gang. 

 • Elaine Munthe (leder), professor og dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger.
 • Ola Erstad, professor og instituttleder ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Lise Tingleff Nielsen, områdesjef for grunnskole, Danmarks Evalueringsinstitutt
 • Knut Martin Mørken, professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Torjer Andreas Olsen, professor ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø
 • Elise Wedde, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet
 • Kristin Eidet Robstad, Kommunaldirektør i nye Kristiansand kommune
 • Kjersti Flåten, divisjonsleder for Divisjon for kunnskap, analyse og formidling, Utdanningsdirektoratet
 • Hallvard Thorsen, Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet stiller i programstyremøtene som observatør


Når starter evalueringen?

Vi lyste ut forskningsprosjekter i januar 2019. Tilbudene vurderes i løpet av våren 2019, og allerede til høsten vil de første forskningsprosjektene starte opp.

Utlysning av evalueringen

Her finner du utlysningen som forskningsmiljøene søkte på. 

Hvorfor evaluere?

Kunnskapen skal brukes til å justere fagfornyelsen underveis, og vil være et viktig grunnlag for fremtidig politikkutforming. Det skal også komme elevene i den norske skolen til gode.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!