Erfaringer og vurderinger av eksamen 2016

Vi oppsummerer gjennomføringen av eksamen våren og høsten 2016, og angir noen prioriterte oppgaver for 2017. 

Oppsummering og konklusjon

Eksamen våren og høst 2016 er gjennomført med få henvendelser, med unntak av norsk hovedmål for 10. trinn. Sensuren for norsk hovedmål viste at kandidatene hadde svart godt på oppgavene, og karaktersnittet ble noe hevet fra tidligere år. Gjennomføringen av PAS-eksamen for sentralt gitt og lokalt gitt eksamen ble gjennomført på en tilfredsstillende måte under eksamen våren og høsten 2016. Vi videreutvikler PAS-eksamen ut fra brukererfaringer underveis.

Ellers er arbeidet med utvikling og kvalitetssikring av sentralt gitt eksamen og eksamensoppgavene under kontinuerlig utvikling, og konkrete eksempler fra 2016 er utviklingen av Rammeverk for sentralt gitt skriftlig eksamen. Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring kommer også til å være sentralt i det videre arbeidet med eksamen i 2017.

Våren 2015 fikk direktoratet en del henvendelser som omhandlet nettbaserte hjelpemidler. Direktoratet har jobbet mye med å kartlegge og informere om dette frem mot eksamen våren 2016, og det ble også gjennomført gode prosesser hos skoleeiere og på skoler. Vi opplevde ro på dette området med få henvendelser og medieoppslag under eksamensgjennomføringen for 2016. Fra og med våren 2017 kommer det en presisering, som gjør det obligatorisk for skoleeier å tilby nettbaserte hjelpemidler, og sikre at alle kandidater på alle skoler få lik tilgang,

Som oppfølging av rapporten om eksamen i matematikk for grunnskolen, har Utdanningsdirektoratet startet arbeidet med en kalibreringsprøve og IRT-analyser. Den første kalibreringsprøven vil bli gjennomført i 2017. I tillegg er det lyst ut et eksternt evalueringsoppdrag, som skal undersøke eksamensoppgaver og sensur, og sammenhengen mellom læreplan, undervisning og eksamen i matematikk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!