Erfaringer og vurderinger av eksamen 2013

2. Ny forskrift for lokalt gitt muntlig eksamen

I brev av 03.07.2012 ga Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utarbeide forslag til ny forskrift for lokalt gitt muntlig eksamen. Forslagene til nye forskrifter ble sendt på høring våren 2013. Høringen skapte stort engasjement, og Utdanningsdirektoratet fikk nærmere 900 høringssuttalelser, det høyeste antallet vi har fått på en høring. Den nye forskriften trådte i kraft 1. oktober 2013. Hovedpunktene i endringene er:

  • Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsedel, der elevene får oppgitt tema og skal forberede en presentasjon.
  • Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen og tema for eksamen 24 timer før eksamen.
  • Under eksamen skal eleven presentere temaet som er forberedt i forberedelsedelen. Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet.
  • Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke, er sine egne notater fra forberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for å holde en presentasjon, som for eksempel Powerpoint.
  • Eksamen kan ikke gjennomføres på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag.

Vi mottar mange henvendelser om det nye regelverket for lokalt gitt muntlig eksamen, og vi arbeider for å ferdigstille rundskrivet som vil forklare og utdype de nye bestemmelsene. De nye reglene for lokalt gitt muntlig eksamen tematiseres også på samlinger hvor Utdanningsdirektoratet deltar.

Fordi disse reglene er nye og fordi dette var en høring med svært stort engasjement, må vi forvente oppmerksomhet og debatt rundt gjennomføringen av lokalt gitt muntlig eksamen også våren 2014.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!