NORCE skal lede evalueringen av rammeplanen

Forskningsinstituttet NORCE i Bergen skal evaluere hvordan innføringen av ny rammeplan har endret barnehagenes arbeid.

Prosjektet skal ledes av Anne Dåsvatn Homme. Hun har med seg ti andre forskere fra  NORCE, Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Trømsø.

Seks forskningsmiljø søkte om å få evalueringsoppdraget. Et eksternt programstyre ledet av professor Henrik Zachrisson ved Universitetet i Oslo, valgte NORCE. 

NORCE har gode planer for å bruke et bredt spenn av datakilder og metodiske tilnærminger, og viser god faglig og metodisk kompetanse. Programstyret gikk enstemmig inn for å tildele prosjektet til NORCE.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!