Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen

Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft 1. august 2017. Udir har satt i gang et evalueringsprogram for å få kunnskap om hvordan rammeplanen implementeres og brukes i praksis.

Programmet har varighet fra 2018-2022, med en total kostnadsramme på 20 millioner.

Prosjektutlysninger blir publisert i Mercell i midten av mars 2018.
Prekvalifiseringsfrist er midten av april og frist for å levere tilbud er 8. juni.

Det er etablert et eksternt programstyre som skal sikre høy kvalitet i alle ledd av programmet, og som er øverste beslutningsmyndighet.

Programstyret består av

  • Leder: Henrik Zachrisson (professor, NUBU)
  • Ellen Beate Hansen Sandseter (professor, DMMH)
  • Ide Katrine Birkeland (førsteamanuensis, BI)
  • Ole Henrik Hansen (associate professor, Aarhus Universitet)
  • Hege Hansson (visedekan, Høgskolen i Sørøst-Norge)
  • Annette Qvam (fungerende divisjonsdirektør, Udir)

Observatører

  • Frode Nyhamn (fungerende avdelingsdirektør, Udir)
  • Laila Fossum (seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!