Veileder - endre informasjon om en skole

Her vil du som skoleeier få informasjon om hvordan du kan endre informasjon i Nasjonalt skoleregister (NSR).

For å finne skoler i NSR går man til nettsiden: https://nsr.udir.no/ , men for å be om å få endret informasjonen i registeret, må man logge seg inn med sin UBAS-bruker-identifikasjon. En skoleeier får på den måten tilgang til alle sine skoler, mens en skoleleder kun får mulighet til å endre sin egen skole.

Når du er innlogget bør du søke opp din egen enhet og sjekke om informasjonen er riktig. En offentlig skoleeier ser sin egen kommune eller fylkeskommune pluss alle skolene som de eier. En skoleeier kan altså se og sende endringsønsker på alle sine skoler, mens skoleleder kun kan be om endringer på sin egen skole. Når du klikker på skolenavnet får du se informasjonen om skolen på denne måten:

og i tillegg vises noe tilleggsinformasjon om skolen (når du er innlogget):

      

For å endre informasjon, må man gå til Rediger-modus i stedet for Visnings-modus (oppe til venstre i skjermbildet). Foruten å korrigere skrivefeil eller rette opp kontakt-informasjon som endres fra tid til annen, finnes det også mulighet for å melde fra om hva slags undervisning som skolen driver med. Her er det mulighet for å velge opp til tre ulike undervisningstyper (her kalt Næringsgruppering, men også noen stedet kalt NACE-kode). Det er viktig at skolene står oppført med rett Næringsgruppering, siden denne koden tolkes i noen av våre systemer, slik at systemene tilpasses den typen undervisning som skolen driver. De vanligste Næringsgrupperinger for den enkelte skole er:

Kode     Navn
85.201   Ordinær grunnskoleundervisning
85.202   Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede
85.310   Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
85.320   Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
85.410   Undervisning ved fagskoler
85.521   Kommunal kulturskoleundervisning
85.591   Folkehøgskoleundervisning
85.594   Voksenopplæringssentre

Her tilhører de to første næringskodene grunnskole, og de to neste kodene den videregående skole. Husk at den første koden som ligger inne på en skole, er «hovednæring», og en skole kan maksimum ha tre koder. (En videregående skole med både allmennfag og yrkesfag bør ha kodene 85.310 og 85.320, eller omvendt. Skoler som har voksenopplæring må registreres med kode 85.594 for å få tilgang til Voksenopplæringsundersøkelsen).

I rediger-modus ser du et skjermbilde hvor verdiene som er registrert per dags dato står i midtre kolonne, mens det er rom for å endre informasjonen i den høyre kolonnen. Når du har gjort de endringene du ønsker, må du trykke på knappen «Lagre» nederst til høyre i skjermbildet. Du får da en kvitteringsmelding som kan fortelle om oppdatering blir gjort umiddelbart, eller om endringsønsker blir sendt til SSB. Dersom endringsønskene blir sendt til SSB, vil det ta minst et par dager før endringen er på plass i NSR.

Nedenfor ser du deler av en redigeringsside: (i kolonnen til høyre legger du inn verdiene du ønsker å endre til)

 

Et spørsmålstegn på redigeringssiden gir litt forklarende tekst om den hovedtypen av informasjon hvor spørsmålstegnet er plassert, mens et minus-tegn eller et pluss-tegn utvider eller «kollapser» en oversikt over de underliggende informasjonselementene.

Hva om skolen ikke finnes i Nasjonalt skoleregister?

Hvis skolen ikke finnes i NSR, betyr det gjerne at virksomheten ikke er registrert i Brønnøysund, eller at virksomheten ikke har en næringskode som tilsier at det drives «undervisning» der. I så fall må enheten registreres som en underenhet i Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF) hos SSB, eller i Brønnøysund på «samordnet registermelding. Når virksomheten er på plass, med næringskode «undervisning», vil enheten dukke opp i NSR etter få dager.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!