Kravspesifikasjon for uttrekk til Lærlingundersøkelsen 2017

 • Lærling og lærekandidat skal være med
 • Lærling/lærekandidat skal ha vært i lære minst 11 måneder pr. 1. oktober. undersøkelsesåret
 • Lærling/lærekandidat som har registeret avbrudd i undersøkelsesperioden skal ikke være med
 • Lærling/lærekandidat skal ikke være registrert med avslutningskode på aktuell kontrakt på Uttrekkstidspunktet. Lærlingen skal altså ha en løpende kontrakt.
 • Lærling/lærekandidat uten tilknyttet lærebedrift skal ikke være med
 • Lærling/lærekandidat med tilknytning til opplæringskontor der medlemsbedrift mangler skalvære med. Feltet for medlemsbedrift skal være tomt.
 • Læretidsslutt må minst være t.o.m. siste dag svarportalen er åpen (23. desember)
 • Det skal ikke være duplikater på kandidater som spørres
 • Uttrekket må inneholde:
  • Kryptert fødsels- og personnummer
  • Fødselsår
  • Kjønn
  • Navn lærling/lærekandidat
  • E-post lærling/lærekandidat
  • Mobilnummer lærling/lærekandidat
  • Kontraktseier (fylkesnummer)
  • Kontraktstype (lærling/lærekandidat)
  • Programområde (grunnkode)
  • Navn programområde
  • Navn program
  • Organisasjonsnummer lærebedrift/opplæringskontor
  • Navn lærebedrift/opplæringskontor
  • Organisasjonsnummer medlemsbedrift (hvis finnes)
  • Navn medlemsbedrift (hvis finnes) 
 • En foreløpig uttrekksfil, sortert pr. fylke, skal legges på Udir sin FTP-server, mandag 4. september.
 • En foreløpig uttrekksfil, sortert pr. fylke, skal legges på de respektive fylkeskommunenes FTP-servere, mandag 4. sept.
 • Endelig uttrekksfil legges på Conexus’ FTP-server 1. oktober.
 • Det benyttes csv-format på filen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!