Kravspesifikasjon for uttrekk til Lærebedriftsundersøkelsen 2017

Uttrekket skal gjelde lærebedrifter som har hatt lærlinger/lærekandidater i løpet av de siste 11 månedene før 1. oktober inneværende år.

Henvendelsen skal gå til faglige ledere i godkjente lærebedriften der lærlingen får/har fått opplæring. Opplæringskontor som har ansatt lærling i egen organisasjon blir å anse som selvstendig godkjent lærebedrift.

Uttrekket skal omfatte:

 • Bedrifter som har, eller har hatt lærling/lærekandidat de siste 11 månedene før 1.oktober inneværende år
 • Bedrifter med kontrakter som har avslutningsdato i løpet av de siste 11 måneder før 1. oktober inneværende år skal være med uansett læretidsslutt på kontrakt
 • Faglig leder registrert på aktuelle kontrakt for lærling/lærekandidat
 • Bedrifter der faglig leder ikke er registrert på kontrakt skal ikkevære med
 • Det telles opp antall kontrakter pr. programområde pr. faglig leder i samme bedrift. Det programområdet som har flest kontrakter velges som rapporterings programområde. Dersom antallet er likt tas valget av programområde alfabetisk på programområdenavn.
 • Duplikater av faglig leder der organisasjonsnummer også er duplisert, skal ikke være med
 • Uttrekket må inneholde:
  • Fødsels- og personnummer på faglig leder, kryptert
  • Fornavn på faglig leder
  • Etternavn på faglig leder
  • E-post
  • Mobiltelefonnummer
  • Organisasjonsnummer på bedrift/opplæringskontor
  • Epost og telefonnummer opplæringskontor
  • Organisasjonsnummer på eventuell medlemsbedrift
  • Programområdekode, det angis kun ordinær kode, selv om andre kategorier er med
  • Programområdenavn, det angis kun programområdenavn for ordinær kode
  • Fødselsdato på faglig leder på filer som skal sendes Udir
 • En foreløpig uttrekksfil, sortert pr. fylke, skal legges på Udir sin FTP-server, mandag 4. september.
 • En foreløpig uttrekksfil, sortert pr. fylke, skal legges på de respektive fylkeskommunenes FTP-servere, mandag 4. september.
 • Endelig uttrekksfil legges på Conexus’ FTP-server 1. oktober.
 • Det benyttes csv-format på filen

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!