Beskrivelse av utvalget til Lærebedriftsundersøkelsen og årlig rapportering

Lærebedriftsundersøkelsen og årlig rapportering sendes ut til lærebedrifter som har lærlinger eller lærekandidater med løpende lærekontrakt per 1. oktober undersøkelsesåret. Utdanningsdirektoratet henter informasjon fra VIGO-registeret om hvilke lærebedrifter dette gjelder. 

Den 1. september legges et foreløpig utvalg for Lærebedriftsundersøkelsen tilgjengelig på fylkeskommunenes FTP servere slik at fylkeskommunene kan sikre at alle lærebedrifter som tilfredsstiller utvalgskriteriene er inkludert og registrert med korrekt informasjon. Riktig e-postadresse og mobilnummer er en forutsetning for at undersøkelsen kan nå lærebedriftene. Fylkeskommunene har mulighet til å rydde i rydde i registeret og til å oppdatere nødvendig informasjon frem til 30. september. Endelig utvalg for Lærebedriftsundersøkelsen hentes på nytt fra VIGO den 1. oktober.  

Utvalgskriterier:

Utvalget til lærebedriftsundersøkelsen og årlig rapportering baseres på følgene kriterier:

 • Bedrifter som har en (eller flere) løpende lærekontrakt eller opplæringskontrakt per 1. oktober:
  • Kontrakttype: Lærekontrakt eller opplæringskontrakt
  • Godkjent kontrakt (Godkjentdato er utfylt på kjøretidspunktet)
  • Læretid start er før eller lik produksjonsdato
  • Læretid slutt er lik eller etter produksjonsdato
  • Ikke registrert aktivt avbrudd innenfor undersøkelsesperioden. Gjelder også avbrudd uten registrert sluttdato.
  • Kontrakten skal ikke ha registrert avslutningskode på uttrekkstidspunktet
 • Kontrakter der faglig leder ikke er registrert er ikke med i utvalget
 • Det trekkes ut en faglig leder per bedrift. Dersom bedriften er registrert med flere lærekontrakter fra samme fylke telles det opp antall kontrakter pr. programområde pr. faglig leder i samme bedrift. Faglig leder med flest kontrakter per programområdet velges ut til å svare. Dersom antallet er likt tas valget av programområde alfabetisk på programområdenavn. 

Basert på kriteriene over lages det to utvalg for årlig rapportering og lærebedriftsundersøkelsen

 1. Det ene utvalget inneholder data for opplæringskontorer og frittstående lærebedrifter. Felter for faglig leder vil ikke være utfylt for opplæringskontor.
 2. Det andre utvalget inneholder data for medlemsbedrifter som er koblet til et opplæringskontor 

Utvalgsfil for opplæringskontorer og frittstående lærebedrifter skal inneholde følgende opplysninger:

 • Fylkesnr
 • Fødsels- og personnummer på faglig leder, kryptert*
 • Fornavn på faglig leder*
 • Etternavn på faglig leder*
 • E-post til faglig leder*
 • Mobiltelefonnummer til faglig leder*
 • Organisasjonsnummer på bedrift/opplæringskontor
 • Bedriftens/opplæringskontorets navn, postadresse, postnummer og poststed
 • Bedriftens/opplæringskontorets e-post
 • Programområdekode, det angis kun ordinær kode, selv om andre kategorier er med
 • Programområdenavn, det angis kun programområdenavn for ordinær kode
 • Antall kontrakter på oppgitt programområde
 • Fødselsdato på faglig leder* (kun på fylkesvise filer) 

*Skal ikke være utfylt der kontraktspart er et opplæringskontor 

Utvalgsfil for medlemsbedrifter knyttet til et opplæringskontor skal inneholde følgende opplysninger:

 • Fylkesnr
 • Fødsels- og personnummer på faglig leder, kryptert
 • Fornavn på faglig leder
 • Etternavn på faglig leder
 • E-post til faglig leder
 • Mobiltelefonnummer til faglig leder
 • Organisasjonsnummer på opplæringskontor
 • Opplæringskontorets navn, postadresse, postnummer og poststed
 • Opplæringskontorets e-post
 • Organisasjonsnummer på medlemsbedrift
 • Medlemsbedriftens navn, postadresse, postnummer og poststed
 • Medlemsbedriftens e-post
 • Programområdekode, det angis kun ordinær kode, selv om andre kategorier er med
 • Programområdenavn, det angis kun programområdenavn for ordinær kode
 • Antall kontrakter på oppgitt programområde
 • Fødselsdato på faglig leder (kun på fylkesvise filer)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!