Spørsmål i Lærlingundersøkelsen

Med lærling menes her lærling og lærekandidat. Med fagprøve menes her fagprøve, svenneprøve og kompetanseprøve. Med bedrift menes her lærebedrift.