Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Utviklingssamtalene

Eg er informert om kva som kan takast opp på utviklingssamtalane om barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg og barnet mitt blir einige med kontaktlæraren om korleis barnet mitt skal følgjast opp, når det gjeld læring og utvikling.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Lærarane følgjer opp avtalar og avgjerder frå utviklingssamtalane.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg følgjer opp avtalar og avgjerder frå utviklingssamtalane.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg ønskjer fleire eller lengre utviklingssamtalar med kontaktlæreren.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje