Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Utdannings- og yrkesrådgiving

Spørsmål til foreldre med barn/elever på 9. og 10. trinn

Barnet mitt har fått eit godt grunnlag for vidare val av utdanning og yrke så langt på ungdomstrinnet.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Spørsmål til foreldre med barn/elever i vgo

Eg er fornøgd med den rådgivinga barnet mitt fekk på ungdomstrinnet om val av utdanning og yrke.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje