Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Trivsel

Barnet mitt trivst på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Barnet mitt har medelevar å vere saman med i friminutta.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!