Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Skriving

Eg har inntrykk av at lærarane viser barnet mitt korleis han/ho kan skrive gode tekstar.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje