Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Rekning

Eg har inntrykk av at barnet mitt bruker rekning i fleire fag enn i matematikk.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt bruker rekning for å undersøkje ting han/ho lurer på.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje