Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Lesing

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer korleis han/ho kan arbeide med ein tekst for å forstå han.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer korleis han/ho kan arbeide med nye ord og omgrep for å forstå dei.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje