Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Informasjon frå skolen

Eg får invitasjon til foreldremøte.

Svaralternativ: Aldri – Ein gong per skoleår – To gonger per skoleår – Tre gonger per skoleår – Fleire enn tre gonger per skoleår – Veit ikkje

Eg er fornøgd med innhaldet på foreldremøta.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg er fornøgd med skolens informasjon om den faglege utviklinga til barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg er fornøgd med skolens informasjon om den sosiale utviklinga til barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg finn den informasjonen eg treng på skolens heimeside eller på skolens digitale. læringsplattform.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje