Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Digitale ferdigheiter

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer å vere kritisk til informasjon han/ho finn på Internett.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer å tenkje over korleis han/ho bruker informasjon frå Internett.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt bruker digitale verktøy for å lære (digitale verktøy er for eksempel datamaskin, nettbrett og interaktiv tavle).

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje