Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Dialog og medverknad

Kommunikasjonen mellom heim og skole er god.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Lærarane følgjer opp synspunkta mine om mitt barns læring og utvikling.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg blir teken imot på ein god måte når eg kontaktar skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg kan raskt få til eit møte med kontaktlæraren dersom eg har behov for det.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg kan raskt få til eit møte med leiinga på skolen dersom eg har behov for det.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje