Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Foreldra sitt arbeidsutval/FAU og samarbeidsutvalet/SU

FAU fremjar fellesinteressene til foreldra på ein god måte.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

FAU bidreg til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

SU/Driftsstyre arbeider for å skape eit godt skolemiljø.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg tek aktivt del i foreldrearbeidet for å skape eit godt skolemiljø.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg tek aktivt del i foreldrearbeidet for å skape eit godt klassemiljø.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje