Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Alle spørsmålsbolkane er valbare. Det er opp til skole eller skoleeigar kva for spørsmål dei tek med. 

Bakgrunnsspørsmål

Har du barn i skolefritidsordninga (SFO)?

Svaralternativ: Ja – Nei

Trivsel

Barnet mitt trivst på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Barnet mitt har medelevar å vere saman med i friminutta.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Motivasjon

Barnet mitt er interessert i å lære på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Barnet mitt liker skolearbeidet.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Barnet mitt gleder seg til å gå på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Heim – skole

Eg viser interesse for det barnet mitt gjer på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig

Barnet mitt får hjelp til leksene heime.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Ikkje aktuelt

Eg oppmuntrar barnet mitt i skolearbeidet.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig

Eg får rettleiing av skolen om korleis eg kan hjelpe barnet mitt med skolearbeidet.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig

Støtte frå lærarane

Eg har inntrykk av at lærarane har positive forventningar til læring og utvikling for barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane behandlar barnet mitt med respekt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane hjelper barnet mitt slik at han/ho forstår det som skal lærast.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Arbeidsforhold og læring

Eg har inntrykk av at barnet mitt får nok faglege utfordringar på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane sjekkar at leksene er gjorde.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje – Ikkje aktuelt

Vurdering for læring

Eg har inntrykk av at barnet mitt forstår kva som er måla i dei ulike faga.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt veit kva det blir lagt vekt på, når skolearbeidet hans/hennar blir vurdert.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt veit kva som blir kravd for å oppnå dei ulike karakterane ved halvårsvurdering i fag.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt får tilbakemeldingar om kva som er bra med arbeidet han/ho gjer.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt får tilbakemeldingar om kva han/ho bør gjere for å bli betre i faga.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt får vere med på å foreslå kva det skal leggjast vekt på, når skolearbeidet skal vurderast.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt får vere med på å vurdere sitt eige skolearbeid.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt får hjelp av lærarane til å tenkje gjennom korleis han/ho utviklar seg i faget.

Svaralternativ: I alle eller dei fleste fag – I mange fag – I nokre fag – I svært få fag – Ikkje i noko fag – Veit ikkje

Trygt miljø

Eg har inntrykk av at dei tilsette på skolen har klare forventningar til korleis elevane skal oppføre seg mot kvarandre.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at dei tilsette på skolen reagerer når nokon seier eller gjer noko ubehageleg mot ein elev.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt kan gjere feil, utan å bli gjort narr av i klassen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt har nokre vaksne på skolen å prate med dersom han/ho har behov for det.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Er du fornøgd med skolehelsetenesta?

Svaralternativ: Svært fornøgd – Fornøgd – Ganske fornøgd – Litt fornøgd – Ikkje særleg fornøgd – Veit ikkje

Trygt miljø (2)

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Nokon gjorde narr av eller erta han/henne, slik at han/ho vart lei seg.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Han/ho vart halden utanfor.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Nokon spreidde løgner om han/henne.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Nokon trua han/henne.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Nokon slo, dytta, sparka eller heldt han/henne fast så han/ho vart redd.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Kor ofte har dette hendt barnet ditt på skolen i dette skoleåret:

Nokon kommenterte utsjånaden hans/hennar negativt på ein måte han/ho ikkje likte.

Svaralternativ: I det heile ikkje – Ein sjeldan gong – 2 eller 3 gonger i månaden – Omtrent 1 gong i veka – Fleire gonger i veka – Veit ikkje

Veit skolen kva som hende?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkj

Følgde skolen opp dette?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkj

Vart dette gjort på ein god måte?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Mobbing på skolen

Med mobbing meiner vi gjenteken negativ eller «vondsinna» åtferd frå ein eller fleire retta mot ein elev som har vanskeleg for å forsvare seg. Gjenteken erting på ein ubehageleg og sårande måte er også mobbing.

Skolen handterer mobbing av elevar på ein god måte.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Utdannings- og yrkesrådgiving

Spørsmål til foreldre med barn/elever på 9. og 10. trinn

Barnet mitt har fått eit godt grunnlag for vidare val av utdanning og yrke så langt på ungdomstrinnet.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Spørsmål til foreldre med barn/elever i vgo

Eg er fornøgd med den rådgivinga barnet mitt fekk på ungdomstrinnet om val av utdanning og yrke.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Rekning

Eg har inntrykk av at barnet mitt bruker rekning i fleire fag enn i matematikk.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt bruker rekning for å undersøkje ting han/ho lurer på.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Lesing

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer korleis han/ho kan arbeide med ein tekst for å forstå han.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer korleis han/ho kan arbeide med nye ord og omgrep for å forstå dei.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Skriving

Eg har inntrykk av at lærarane viser barnet mitt korleis han/ho kan skrive gode tekstar.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Digitale ferdigheiter

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer å vere kritisk til informasjon han/ho finn på Internett.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer å tenkje over korleis han/ho bruker informasjon frå Internett.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt bruker digitale verktøy for å lære (digitale verktøy er for eksempel datamaskin, nettbrett og interaktiv tavle).

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Munnlege ferdigheiter

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer å uttrykkje seg munnleg på fleire måtar (for eksempel ved å gi tilbakemeldingar, delta i rollespel og halde presentasjonar).

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer å bruke argument i ein diskusjon.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt øver på å bruke fagomgrep i samtalar.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Informasjon frå skolen

Eg får invitasjon til foreldremøte.

Svaralternativ: Aldri – Ein gong per skoleår – To gonger per skoleår – Tre gonger per skoleår – Fleire enn tre gonger per skoleår – Veit ikkje

Eg er fornøgd med innhaldet på foreldremøta.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg er fornøgd med skolens informasjon om den faglege utviklinga til barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg er fornøgd med skolens informasjon om den sosiale utviklinga til barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg finn den informasjonen eg treng på skolens heimeside eller på skolens digitale. læringsplattform.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Dialog og medverknad

Kommunikasjonen mellom heim og skole er god.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Lærarane følgjer opp synspunkta mine om mitt barns læring og utvikling.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg blir teken imot på ein god måte når eg kontaktar skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg kan raskt få til eit møte med kontaktlæraren dersom eg har behov for det.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg kan raskt få til eit møte med leiinga på skolen dersom eg har behov for det.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Foreldra sitt arbeidsutval/FAU og samarbeidsutvalet/SU

FAU fremjar fellesinteressene til foreldra på ein god måte.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

FAU bidreg til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

SU/Driftsstyre arbeider for å skape eit godt skolemiljø.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg tek aktivt del i foreldrearbeidet for å skape eit godt skolemiljø.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg tek aktivt del i foreldrearbeidet for å skape eit godt klassemiljø.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Kjennskap og forventningar

Skolen har gjort meg kjent med mine rettar og plikter som forelder ut frå lovverket for skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Skolen har gjort meg kjent med kva tilpassa opplæring vil seie for barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Skolen har gjort meg kjent med korleis eg kan fremje klagar, og forklart saksgangen i klagesaker.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg er kjend med kva for forventningar skolen har til meg når det gjeld samarbeid med skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Som forelder kan eg gi tilbakemelding til lærarane og skolen utan frykt for at det skal gå ut over barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Utviklingssamtalene

Eg er informert om kva som kan takast opp på utviklingssamtalane om barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg og barnet mitt blir einige med kontaktlæraren om korleis barnet mitt skal følgjast opp, når det gjeld læring og utvikling.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Lærarane følgjer opp avtalar og avgjerder frå utviklingssamtalane.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg følgjer opp avtalar og avgjerder frå utviklingssamtalane.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg ønskjer fleire eller lengre utviklingssamtalar med kontaktlæreren.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Fysisk miljø og materiell

Barnet mitt har ein trygg skoleveg.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Skolen tilbyr ein formålstenleg skoleskyss med tanke på tryggleik og reisetid.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Skolen har gode sosiale rammer rundt matpausane.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Skolen har gode fysiske og hygieniske rammer rundt matpausane.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Standarden på skolebygningen er god.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Standarden på skolens uteareal er god.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg er tilfreds med tilgangen på lærebøker og utstyr som barnet mitt har på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg er tilfreds med kvaliteten på lærebøker og utstyr som barnet mitt har på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg er tilfreds med tilgangen på digitale verktøy som barnet mitt har på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg er tilfreds med kvaliteten på digitale verktøy som barnet mitt har på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Læring og utvikling

Barnet mitt får opplæring i tråd med eigne evner og føresetnader i alle fag.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Barnet mitt viser ei positiv fagleg utvikling på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Dersom skolen oppdagar at barnet mitt har svak fagleg utvikling, får barnet mitt raskt ekstra støtte for å komme vidare.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Læringsforholda på skolen

Eg har inntrykk av at skolen alltid set inn vikar, dersom læraren i klassen er borte.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane som underviser i klassen, har tilstrekkeleg kompetanse til å gi god opplæring.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane stimulerer læringslysta og nysgjerrigheita til barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane stimulerer evne til kritisk tenking hos barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Skolefritidsordninga (SFO) 1

Barnet mitt trivst på SFO.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg opplever at personalet på SFO medverkar til eit godt sosialt miljø for barna.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg opplever at personalet på SFO medverkar til eit fysisk trygt miljø for barna.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Det samla aktivitetstilbodet på SFO er godt tilpassa.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Aktivitetane i skoleferiane er gode.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Skolefritidsordninga (SFO) 2

Eg har eit godt samarbeid med personalet på SFO.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg opplever at beskjedane eg gir til personalet på SFO, blir følgde opp.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg opplever at eg får tilstrekkeleg informasjon om SFO-tilbodet.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Det er nyttig for vår familie at informasjonen om SFO og deira aktivitetstilbod og matplanar er tilgjengelege på Internett.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Tilbodet om leksehjelp i SFO-tida fungerer bra for barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Måltidet på SFO er variert.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Måltidet på SFO er sunt.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg synest det er riktig at SFO har enkelte foreldrebetalte aktivitetar.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje