Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2018

Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2018 er nå tilgjengelige.  Resultatene publiseres i Skoleporten.

Dette er Elevundersøkelsen

  • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
  • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.
  • Rundt 447 500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Vi publiserer tall for de trinnene det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen (7. trinn, 10. trinn, og VG1).

Her finner du resultatene for grunnskoler

Her finner du resultatene for videregående skoler

Mer informasjon om Elevundersøkelsen

NTNUs analyse av resultatene for mobbing fra gjennomføringen høsten 2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!