Monitor 2019- digital tilstand

Monitor 2019 skal gi et tilstandsbilde av barnehagenes og skolenes tilgang til digitalt utstyr og infrastruktur, digital kompetanse, holdninger til og bruk av digital teknologi, og planer og prioriteringer knyttet til digitalisering. 

Monitor 2019 er en videreføring og videreutvikling av Monitor Skole, Monitor Barnehage og Kartlegging av infrastruktur på grunnskolens område (pilot 2017), som Senter for IKT i utdanningen hadde ansvar for, inntil fusjonen med Utdanningsdirektoratet 1. januar 2018.

Datainnsamlingen gjennomføres av Sintef, på oppdrag for, og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Analysene vil utgjøre viktige bidrag til kunnskapsgrunnlaget om digitalisering i barnehage- og skolesektoren, og gi et bedre grunnlag for politikkutforming, prioriteringer og utviklingsaktiviteter på ulike arenaer og nivåer.

Resultatene vil bli gjort tilgjengelige gjennom direktoratets ulike kanaler i perioden 2019- 2020. SINTEF vil benytte dataene til videre forskning på feltet.

Rapporter fra Monitor

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!