Informasjon til lærebedrifter

I Lærebedriftsundersøkelsen ønsker vi å samle inn informasjon som knytter seg til læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i lærebedriften.

Hva er formålet med Lærebedriftsundersøkelsen

Formålet med Lærebedriftsundersøkelsen er å få informasjon som knytter seg til læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Den som svarer på undersøkelsen, gjør dette på vegne av bedriften. Resultatene fra undersøkelsene lagres i henhold til relevant lovverk, og benyttes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Disse resultatene inneholder ikke informasjon som kan knyttes til deg eller andre og derfor blir ikke slettet.

Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. Forskning er selv underlagt strenge krav for å sikre at dine rettigheter er ivaretatt.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Lærebedriftundersøkelsen gjennomføres på høsten. Fylkeskommunene avgjør selv om de vil gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig for lærebedriftene å delta i Lærebedriftundersøkelsen, men bedriften oppfordres til å delta. Hvis det er spørsmål du ikke vil svare på, kan du hoppe over dem.

Behandlingsansvar og personvern

Når du svarer på spørsmål i Lærebedriftsundersøkelsen, blir det lagret opplysninger om deg. Dette kalles personopplysninger. Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunene er felles ansvarlige for at personopplysningene dine blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og må følge samme regelverk om personopplysninger.

For å kunne sende ut Lærebedriftsundersøkelsen innhentes det kontaktinformasjon om deg og bedriften du er faglig leder i (navn, e-postadresse og telefonnummer) fra VIGO (Fylkeskommunenes database for videregående opplæring). Når undersøkelsesperioden stenger, brytes sammenhengen mellom din kontaktinformasjon og det du har svart (på vegne av bedriften) i selve undersøkelsen.

Når vi viser resultater fra undersøkelsen, kan man ikke se enkeltbedrifters svar. I svært få tilfeller kan det likevel være mulig at noen, ved hjelp av lokalkunnskap, kan gjenkjenne hva enkeltbedrifter har svart på undersøkelsen (indirekte identifisering). Direktoratet har derfor strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene – det gjelder for lærebedriften, opplæringskontoret, fylkeskommunen og de statlige utdanningsmyndighetene. Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltbedrifters eller enkeltrespondenters svar.

Ved utlevering av grunnlagsdata til forskningsformål, blir forskerne pålagt å følge direktoratets regler for konfidensialitet og må underskrive på en taushetserklæring.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Lærebedriftundersøkelsen er samtykke, jf. personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 9 nr. 2 bokstav a. Samtykket ditt innebærer både deltagelse i undersøkelsen og at resultatene kan brukes til forskning.

Du kan trekke ditt samtykket frem til undersøkelsesperioden stenger 20. desember. Når undersøkelsesperioden stenger, brytes sammenhengen mellom din kontaktinformasjon og det du har svart og det vil ikke lenger være mulig å trekke ditt samtykke.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kan du ta kontakt med fylkeskommunen eller Utdanningsdirektoratet.

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet

Telefon: +47 23 30 12 00 
E-postpost@udir.no 
Internettwww.udir.no

Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om dine rettigheter og personvern kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på: personvernombud@udir.no eller skoleeiers personvernombud. 

Datatilsynet er klageinstans for behandlingen av personopplysninger i Lærlingundersøkelsen. Se: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!